Nghiên cứu mới từ Đại học Oxford (Anh) đã giải mã lý do kỳ lạ khiến con người trở thành động vật hiếm hoi vượt khỏi ranh giới loài mà không gặp những rắc rối về mặt di truyền.