Thứ sáu, 03/07/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Thông báo
Góp ý
Hỏi và Đáp
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1064
mod_vvisit_counterHôm trước1196
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Góp ý dự thảo TỘC ƯỚC HỌ ĐỖ- ĐẬU VIỆT NAM E-mail
10/01/2012

HỌ ĐỖ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ TP.HCM VÀ VPC

--------------------

 

                                      TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2011

 

THƯ  GÓP Ý

TỘC ƯỚC HỌ ĐỖ VIỆT NAM

                          

 Kính gởi :  Hội Đồng Họ Đỗ Việt Nam .

                                       

 Trước tiên , chúng tôi đề nghị văn bản dự thảo nên thống nhất gọi chung là Tộc Ước Họ Đỗ Việt Nam . Lời văn nên ngắn gọn nhưng súc tích , từ ngữ đơn nghĩa chính xác , tránh diễn tả dài dòng nhiều chi tiết,    chỉ nên quy định những cái chung nhất vì bản tộc ước này sử dụng chung cho tất cả bà con Họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam kể cả trong và ngoài nước ; khi cần thiết bà con sẽ tùy nghi phối hợp với Tộc Ước Gia Tộc của mình cho phù hợp và chi tiết mà không mất đi cái chung . Ngoài ra , những gì mà luật pháp Việt Nam đã quy định thì không cần thiết phải đem vào tộc ước .

Trên tinh thần đó , chúng tôi xin được góp ý như sau :

Tộc Ước Họ Đỗ Việt Nam có nội dung : Lời mở đầu và tám chương bao gồm  20  điều , cụ thể :

 Lời Mở Đầu :

BLL Họ Đỗ khi thành lập đã thống nhất tên gọi chung Họ Đỗ - Đậu Việt Nam là Họ Đỗ Việt Nam thì Tộc Ước giữ tên gọi chung này , khi nào cần thiết sẽ nhắc lại hoặc ghi chú bổ sung là đủ , nếu không mọi người sẽ hiểu là hai họ khác nhau . Cụm từ Các Dòng Họ Đỗ chỉ sử dụng khi cần diễn giải như trong tôn chỉ - mục đích đã nêu .

 Không nên đưa vào Tộc Ước 10 công việc mà BLL Họ Đỗ VN đã làm và để lại , nội dung này ghi vào lịch sử BLL thì đúng hơn .

Chương Một :  đề nghị gọi là Quy Ước Chung .

Chương này bao gồm chương 1 và chương 2 cùa bản dự thảo và đề nghị sắp xếp lại là :

Tên gọi , đối tượng điều chỉnh , phạm vi điều chỉnh viết gọn lại thành câu : Tộc Ước Họ Đỗ Việt Nam sử dụng cho tất cả người Việt Nam mang Họ Đỗ ở trong và ngoài nước cùng các con cháu dâu rễ với những tiêu chí cơ bản sau :

                  Điều 1 :  Tôn chỉ mục đích ( thống nhất như dự thảo ) .

                  Điều 2 :  Tổ chức hoạt động .

- Tên gọi : Chúng ta đã từng sử dụng thống nhất tên gọi Họ Đỗ Việt Nam thể hiện trên Biểu Trưng , trên Bản Tin , Con Dấu , Bài ca ,…                                                                                                    

do vậy từ Ban Liên Lạc chuyển thành Hội Đồng thì gọi tên Hội Đồng     Họ Đỗ Việt Nam là phù hợp nhất .

           Tổ chức toàn quốc gọi là Hội Đồng Họ Đỗ Việt Nam .

          Tổ chức khu vực hoặc địa phương gọi là Hội Đồng Họ Đỗ gắn với tên của khu vực hoặc địa phương đó . Ví dụ : Hội Đồng Họ Đỗ TP.HCM và VPC , Hội Đồng Họ Đỗ Quảng Nam – Đà Nẵng , Hội Đồng Họ Đậu Nghệ TĨnh , …

          Tổ chức gia tộc thì gọi là Hội Đồng Gia Tộc . Ví dụ : Hội Đòng Gia Tộc Đỗ Văn Hải Phòng , Hội Đồng Gia Tộc Đậu Công Nghệ Tĩnh , …

- Tổ chức : như điều 10 , 11 , 12  ; chương 2 của dự thảo .

- Chức năng nhiệm vụ : như điều 4 ; chương 1 của dự thảo .

          - Con dấu : như điều 6 , chương 1 của dự thảo nhưng khắc chữ thì dòng trên theo như tên gọi của Hội Đồng bằng chữ Quốc ngữ và dòng dưới là bốn chữ Hán Họ Đỗ Việt Nam .

          - Biểu trưng : như diều 5 , chương 1 của dự thảo .

          - Huy hiệu : như điều 5 , chương 1 của dự thảo . 

          - Bài ca : đề nghị chọn bài 2 : Họ Đỗ Việt Nam .

          - Bài văn tế liệt vị tiên tổ : chỉ sử dụng bài văn tế hiện hữu cho tế lễ chung . Các khu vực , địa phương , gia tộc tùy nghi sử dụng cho phù hợp điều kiện hoàn cảnh .

          - Trang phục tế tự : chỉ cần Khăn đóng , Áo dài truyền thống cho cả nam lẫn nữ là đủ và chân thì mang giày ( không mang dép ) .

          - Ngày truyền thống tộc họ : ghi nhận ngày 15 - 02  âm lịch  hàng năm là ngày truyển thống Họ Đỗ Việt Nam như đã thống nhất trước đây .

Chương Hai : đề nghị gọi là Hoạt Động Thừa Tự , Tế Tự và Giữ Gìn Di Sản Tổ Tiên .

                 Điều 4 : Thừa Tự , Tế Tự .

           - Thừa Tự ( nhà thờ , tiếp nối truyền thống thờ cúng ): như mục a , điều 14 , chương 3 .

           - Tế Tự ( lễ bái , thờ cúng ) : Như điều 13 , chương 3 : nhưng không cần thiết phải hát Quốc Ca, trang phục theo trang phục tế tự đã góp ý trên .

                 Điều 5 : Giữ Gìn Di Sản Tổ Tiên .

            Như mục b và c , điều 14 , chương 3 .

 Chương Ba : đề nghị gọi là Quan Hệ Ứng Xử và Đạo Hiếu Gia Đình.

                 Điều 6 : Quan Hệ Ứng Xử ( trong quan hệ ứng xử đã bao gồm hòa giải mâu thuẫn ) .

            - Quan hệ giữa các Hội Đồng : như điều 15 , chương 4 của bản dự thảo .

      

    - Quan hệ ứng xử trong tộc họ : như điều 16 ,17 ; chương 4 của dự thảo .

               + Xưng danh .

               + Xử sự giao tiếp ( lời nói , thái độ ) .

               + Hòa giải mâu thuẫn .

                                                                        

                                                                                                                          

                 Điều 7 : Đạo Hiếu Gia Đình .

               Như điều 18 , chương 4 của dự thảo .

Chương Bốn : đề nghị gọi là Chúc Thọ , Thăm Hỏi , Kết Hôn và Tang Chế .

Như điều 22 , 23 , 21 và 24 , chương 6 của dự thảo ; điều 19      và 20 không nhất thiết ghi vào tộc ước này vì còn tùy nghi điều kiện thực hiện mỗi nơi .

                 Điều   8 : Chúc Thọ .

                 Điều   9 : Thăm Hỏi .

                 Điều 10 : Kết Hôn .

                 Điều 11 : Tang Chế .

                 Chương Năm : đề nghị gọi là Giáo Dục Thế Hệ Trẻ và Quỹ Khuyến Học - Khuyến Tài .

Điều 12 : Giáo Dục Thế Hệ Trẻ .

Như điều 25 , chương 6 của dự thảo .

 Điều 13 : Quỹ Khuyến Học – Khuyến Tài .

Như điều 26 và 27 , chương 6 của dự thảo .

Chương Sáu : đề nghị gọi là Bổn Phận  Giúp Đỡ , Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Các Thành Viên Trong Tộc Họ .

Điều 14 : Bổn Phận Giúp Đỡ .

 Như điều 28 , chương 7 của dự thảo .

Điều 15 : Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp .

Như điều 29 , chương 7 của dự thảo .

 Hội Đồng đã là tổ chức đại diện , nên không cần nêu từ đại diện làm tiêu đề . Nội dung thành lập Câu Lạc Bộ Pháp Luật sẽ ra thông báo riêng , không đưa vào Tộc Ước vì Tộc Ước không phải là văn bản thông tin .

Chương Bảy : đề nghị gọi là Quản Lý Tài Chính .   

Điều 16 : Nguồn Thu Tài Chính .

Như điều 30 , chương 8 của dự thảo .

Điều 17 : Quản Lý Tài Chính .

Như điều 31 và 32 , chương 8 của dự thảo .

Chương Kết : đề nghị gọi là Sửa Đổi , Bổ Sung và Hiệu Lực Thi Hành .

                        Điều 18 : Sửa Đổi , Bổ Sung Tộc Ước .

               

 

 Như điều 33 , chương 8 của dự thảo .

 Điều 19 : Áp Dụng Thực Hiện .

 Như điều 34 , chương 8 của dự thảo .

Điều 20 : Hiệu Lực Thi Hành .

Như điều 35 , chương 8 của dự thảo .

Trên đây là toàn bộ góp ý của chúng tôi cho bản Tộc Ước đầu tiên của Họ Đỗ Việt Nam , mong các vị cùng nghiên cứu chỉnh sửa cho hoàn tất .

                

 HỌ ĐỖ TP.HCM  VÀ VPC

 ĐỖ  HỮU  HẰNG

 

 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn