Thứ bảy, 24/07/2021
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Thông báo
Góp ý
Hỏi và Đáp
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay81
mod_vvisit_counterHôm trước916
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Dự thảo Điều lệ: CLB luật họ Đỗ Việt Nam E-mail
15/03/2012
Dự thảo Điều lệ:

                                           "CÂU LẠC BỘ
                      TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT  HỌ ĐỖ VIỆT NAM"

      Lời giới thiệu:
      Theo tài liệu báo cáo của các cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật của những năm gần đây đánh giá: "Việc hiểu biết, thực thi pháp luật của một bộ phận nhân dân ta hiện nay có rất nhiều hạn chế, nếu không muốn nói là đang đói Luật".                                                                                                                                                        
      Nhà nước ta đang trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền và từng bước tiến hành việc cải cách tư pháp. Tuy nhiên qua công tác thực tế của mình, chúng tôi nhận thấy nhu cầu việc sử dụng dịch vụ pháp lý của nhân dân nói chung, của anh em con cháu người họ Đỗ ( Đậu) nói riêng ngày càng phổ biến; đây thật là điều rất đáng mừng, chứng tỏ tình hình nhu cầu tìm hiểu học tập pháp luật của nhân dân ta đang khởi sắc. Một phần cũng nhằm tránh được sự sai sót, tổn thất thiệt hại khi tham gia các quan hệ pháp luật và tránh được sự  rủi ro vi phạm pháp luật Nhà nước.                                                                     
      Thực hiện Quyết nghị của hội nghị thường niên họ Đỗ Việt Nam tại Thanh Lãng, Hà Nội năm 2010 - 2011. Thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam thành lập " CÂU LẠC BỘ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT CỦA HỌ ĐỖ VIỆT NAM "  nhằm tạo điều kiện thu hút trí tuệ của các Luật gia, Luật sư và những người có kiến thức, hiểu biết pháp luật, hiểu biết chính sách của Nhà nước đem kiến thức đó giúp đỡ, tư vấn pháp luật cho anh em con cháu trong họ có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý. Nhằm mục tiêu vì con người, xây dựng các hoạt động văn hoá dòng họ Đỗ ( Đậu) Việt Nam hướng tới tương lai.
       Mong rằng "Câu lạc bộ trợ giúp Pháp luật họ Đỗ Việt Nam" là nơi tạo điều kiện xây dựng thói quen về ý thức tôn trọng pháp luật của anh em con cháu, nhất là trước khi cần khởi sự, quan hệ công việc liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc giải quyết các mâu thuẩn, khúc mắc trong cuộc sống. Từ đó hướng con người và các hoạt động văn hoá dòng họ Đỗ, Đậu ngày càng hoàn thiện tốt đẹp hơn.     
       Ban soạn thảo "Điều lệ câu lạc bộ trợ giúp pháp luật họ Đỗ Việt Nam xin cầu thị  sự góp ý, đồng tâm tự nguyện của anh em con cháu trong dòng họ tham gia câu lạc bộ, đồng thời thông tin rộng rãi để anh em bà con trong dòng họ biết.
       Với mục đích ý nghĩa đó Hội đồng họ Đỗ Việt Nam trân trọng giới thiệu bản dự thảo Điều lệ này và rất mong mọi người góp ý kiến, đăng ký tham gia câu lạc bộ trợ giúp pháp luật của dòng họ.

                  TM/ CÂU LẠC BỘ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT                                                                                   CHỦ NHIỆM
 
    
                           Luật sư  Đậu Công Tuệ
 
 
 
 
HỘI ĐỒNG HỌ  ĐỖ VIỆT NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   -            -------------                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                          -------------------------
     Số :        / QĐ- HĐHĐVN              Hà Nội, ngày  …..tháng……năm 2012

 
                                            QUYẾT ĐỊNH
                      Về việc ban hành Điều lệ hoạt động câu lạc bộ
                                 trợ giúp pháp luật họ Đỗ Việt Nam.


                                 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM

- Căn cứ Tôn chỉ mục đích và Quyết nghị của hội nghị thường niên tại huyện Thanh Lãng, Hà Nội năm 2010- 2011.
- Căn cứ nhu cầu việc sử dụng trợ giúp Pháp luật của anh em con cháu trong dòng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam.

                               QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật và Ban hành điều lệ hoạt động Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật của dòng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam: Gồm lời nói đầu, 5 chương và 17 điều kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Uỷ viên Hội đồng họ Đỗ Việt Nam, các Hội đồng họ Đỗ, Đậu khu vực, địa phương, các chi tộc họ Đỗ, Đậu, Các thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật họ Đỗ Việt Nam và anh em con cháu trong họ Đỗ, Đậu Việt Nam thực hiện Quyết định này.

                                                    TM/ HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM
                                                                          CHỦ TỊCH


                                                                    Kỹ sư  Đỗ Ngọc Liên
  HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     họ Đỗ ( Đậu )Việt Nam                                   --------------------


  DỰ THẢO LẦN 1:                         ĐIỀU LỆ
                                 Tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ trợ giúp
                                       pháp luật họ Đỗ ( Đậu )Việt Nam
         ( Ban hành kèm theo Quyết định số: …. / 2012 / QĐ - HĐHĐVN ngày …/…./
          2012 của Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) Việt Nam )

                                                  Lời nói đầu
     Dòng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam là một trong những dòng họ xuất hiện sớm trong hơn năm ngàn năm dựng nước đã được sử sách ghi nhận. Trên bảng vàng khoa cử ( tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ) ghi nhận người họ Đỗ được xếp đứng hàng thứ sáu trong bảng vàng khoa cử các triều Đinh, Lê, Lý, Trần... .

       Người họ Đỗ ( Đậu) với bản chất hiền lành, trung thực, thẳng thắn, có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc, bản lĩnh dũng cảm và đặc biệt là tấm lòng rất quý thương người. Chính vì vậy trong thời kỳ nhà nước phong kiến Việt Nam tuy dòng họ Đỗ ( Đậu ) có nhiều người tài giỏi, từng làm thầy giáo, làm quân sư, Tể tướng cho các bậc Đế Vương, nhưng người họ Đỗ( Đậu ) tuyệt nhiên không có dã tâm tàn sát, tranh giành ngôi thứ vì vậy không có ai nắm giữ các ngôi vị cao trong quyền lực nhà nước thời bấy giờ.

      Ngày nay thời đại dân chủ, Nhà nước ta đang trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp. Nhằm giúp cho anh em con cháu dòng họ Đỗ ( Đậu) nhanh chóng bắt nhịp, hoà nhập với tiến trình đổi mới, sớm hoà cùng hơi thở cuộc sống của thời đại. Chủ động nắm bắt các cơ hội phát tiển đời sống, kinh tế, chính trị, tránh các rủi ro thiệt hại, vi phạm pháp luật. Hội đồng họ Đỗ ( Đậu) Việt Nam  thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật họ Đỗ Việt Nam để giúp đỡ mọi người trong tộc họ.

      Câu lạc bộ thu hút các anh chị em là Luật gia, Luật sư, chuyên viên, chuyên gia, người đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức có trình độ hiểu biết chính sách, pháp luật, có tâm huyết, tự nguyện hoạt động tư vấn Pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp đỡ cho người trong dòng họ Đỗ ( Đậu ) khi có nhu cầu.      

       Điều lệ quy định nguyên tắc hoạt động, mô hình tổ chức, phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các thành viên tham gia Câu lạc bộ, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trợ giúp, sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật sư, Luật gia … thuộc Câu lạc bộ. Quy định việc thu chi, quản lý tài chính, con dấu, mở văn phòng Câu lạc bộ và các chi nhánh ở các địa phương. 
      


                                                        Chương một
                                               QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên tổ chức.
       CÂU LẠC BỘ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT HỌ ĐỖ ( ĐẬU ) VIỆT NAM.
       Tên viết tắt: CLB TGPL HỌ ĐỖ VN;
       Tên giao dịch tiếng Anh:…………………………………………………………
       Văn phòng thường trực Câu lạc bộ ………………………………………………
       Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………

 Điều 2. Nguyên tắc hoạt động:
      Mọi hoạt động của Câu lạc bộ phải tuân thủ Tôn chỉ mục đích, Tộc ước dòng họ và chấp hành các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực trợ giúp, tư vấn, và dịch vụ pháp luật. 

      Không thu phí khi nhận trợ giúp tư vấn pháp luật cho người họ Đỗ ( Đậu) thuộc diện người nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn, người tàn tật, gia đình chính sách thương binh, liệt sỹ hoặc theo sự đề nghị của Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam .

      Được nhận các khoản phí, bồi dưỡng khi người họ Đỗ ( Đậu) tự nguyện hỗ trợ hoặc khi thực hiện các Hợp đồng dịch vụ pháp luật theo yêu cầu của khách hàng.

      Đóng góp phí thành viên, hành chính phí văn phòng.

Điều 3. Độc lập, trung thực và thượng tôn pháp luật.
      Mọi thành viên Câu lạc bộ phải tận tâm, độc lập, tự chủ, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật khi thực hiện công việc trợ giúp tư vấn hoặc thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp luật; Không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái Pháp luật và đạo đức nhân cách người họ Đỗ ( Đậu ) gây mất niềm tin, uy tín của dòng họ.

Điều 4. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí.
       Trợ giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho người trong dòng họ Đỗ, Đậu là nghĩa vụ cao cả, là lương tâm, tình thương yêu chân thành đối với anh em, con cháu trong dòng họ Đỗ ( Đậu) của các thành viên Câu lạc bộ.
        Đối tượng được hưởng sự trợ giúp bao gồm: người hưởng chính sách nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc diện thương binh, gia đình liệt sỹ, người ở miền núi vùng sâu vùng xa, người gặp hoàn cảnh khó khăn bất trắc, người tàn tật thuộc anh em con cháu dòng họ Đỗ ( Đậu ) và những đối tượng khác do Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam đề nghị trợ giúp miễn phí.   

Điều 5. Chỗ dựa, niềm tin của dòng họ.
      Các thành viên của Câu lạc bộ có bổn phận phát huy phẩm chất tốt đẹp, đức lao động cần cù sáng tạo của tổ tiên, thường xuyên trau dồi phẩm hạnh đạo đức, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn, thái độ ứng xử đúng mực, có lối sống văn hoá văn minh trong giao tiếp trợ giúp, tư vấn, thực hiện giao dịch Hợp đồng dịch vụ pháp lý để luôn bồi tạo được niềm tin cậy, giúp đỡ các anh em, con cháu trong dòng họ tiếp thu, học tập trưởng thành.

                                                        Chương hai
                           TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 6. Tổ chức.
        Câu lạc bộ là tổ chức thuộc Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Hội đồng và dòng họ, hoạt động theo nguyên tắc quy định tại Điều 1. Tổ chức bao gồm: Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ban thư ký giúp việc, ban nghiệp vụ và các thành viên.
        - Chủ nhiệm: 02 ( bao gồm Chủ nhiệm danh dự xin đề cử Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - P/ Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam và Chủ nhiệm điều hành đề cử Luật sư  Đậu Công Tuệ - Trưởng Văn phòng luật sư Hồng Lam );       
        - Các Phó chủ nhiệm cơ cấu đủ phụ trách các ban chuyên môn và khu vực, địa phương; ( xin mời các luật sư, luật gia )
        - Các ban thư ký, nghiệp vụ chuyên môn, kế toán, thủ quỹ. 
        - Thành viên: Số lượng thành viên không hạn chế.
        Căn cứ số lượng, điều kiện, địa phương làm việc của các thành viên và nhu cầu sử dụng trợ giúp, tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp luật của anh chị em, con cháu trong dòng họ để phân công thực hiện nhiệm vụ việc trợ giúp, tư vấn và giới thiệu thực hiện dịch vụ pháp luật theo yêu cầu. Khi có điều kiện phát triển có thể thành lập các chi nhánh ở các khu vực, địa phương.

Điều 7. Phạm vi hoạt động và đối tượng phục vụ.
        Câu lạc bộ hoạt động trong khuôn khổ tư vấn pháp luật, tư vấn về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giảng dạy pháp luật hoặc thực hiện công việc dịch vụ pháp luật tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này.
        Đối tượng trợ giúp tư vấn pháp luật bao gồm: mọi người họ Đỗ ( Đậu) trong nước và ở nước ngoài có nhu cầu.
        Đối tượng thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng tư vấn pháp luật bao gồm mọi người họ Đỗ, Đậu và đối tượng khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp luật của Câu lạc bộ hoặc thông qua tổ chức Câu lạc bộ yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp luật của các Luật gia, Luật sư, chuyên gia về lĩnh vực chính sách, pháp luật. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên.
       Chỉ nhận vụ việc trợ giúp, tư vấn các chính sách, pháp luật hoặc nhận thực hiện dịch vụ pháp luật, phổ biến, hướng dẫn, giảng dạy pháp luật theo khả năng chuyên môn, điều kiện của Câu lạc bộ và thực hiện trợ giúp, tư vấn, dịch vụ trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của người có nhu cầu.
       Thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý bằng sự nhiệt huyết, tận tâm, vô tư và trách nhiệm để đạt hiệu quả cao nhất.
       Được nhận phí bồi dưỡng công sức lao động, chi phí đi lại và các chi phí hợp lý khác khi người có yêu cầu sử dụng trợ giúp tự nguyện hỗ trợ. Được nhận thù lao, chi phí hoạt động khi thực hiện hợp đồng các dịch vụ pháp luật theo thoả sự thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
        Người nhận trợ giúp tư vấn có nghĩa vụ phải bồi thường tổn thất do tư vấn sai pháp luật dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn, tổn thất trầm trọng về kinh tế khi có yêu cầu bồi thường.   
       Tận tâm, chủ động, trung thực khi nhận và giải quyết vụ việc hoặc được quyền từ chối nhận vụ việc khi yêu cầu của dịch vụ trái đạo đức, pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín dòng họ và nghề nghiệp.
       Được hướng dẫn, phổ biến, tổ chức nghiên cứu học tập các chủ trương, chính sách pháp luật và kỹ năng làm việc khi có điều kiện.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp, tư vấn hoặc người có yêu cầu dịch vụ pháp luật.
       Người trong dòng họ Đỗ ( Đậu) được yêu cầu trợ giúp, tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh tế, Tranh chấp hợp đồng, thành lập, giải thể doanh nghiệp, giảng dạy pháp luật và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước mà điều kiện Câu lạc bộ có khả năng, đáp ứng.
       Được quyền rút yêu cầu bất cứ lúc nào khi nhận thấy các thành viên không đủ năng lực để thực hiện công việc trợ giúp tư vấn, hoặc dịch vụ pháp luật, không nhiệt tình làm việc, đạo đức kém.
       Được quyền yêu cầu ban Chủ nhiệm thay đổi thành viên khác để thực hiện tiếp nhiệm vụ trợ giúp tư vấn hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp luật đã ký kết.
       Mọi người họ Đỗ, Đậu ở trong nước hoặc ở nước ngoài được miễn phí khi yêu cầu sử dụng việc trợ giúp tư vấn pháp luật qua điện thoại.        
       Được quyền chủ động thoả thuận trả chi phí khi sử dụng dịch vụ pháp luật mà không phải chịu một sức ép tác động nào.
       Được người trợ giúp tư vấn pháp luật bồi thường khi tư vấn sai pháp luật gây tổn thất đặc biệt lớn, tổn thất trầm trọng đến tài chính ( nếu có yêu cầu).

                                                       Chương ba
                         TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN THÀNH VIÊN
                           VÀ THỂ THỨC BẦU CÁC CHỨC DANH

Điều 10. Tiêu chuẩn thành viên.
        Mọi người họ Đỗ ( Đậu) có lòng nhiệt huyết, có tri thức, hiểu biết chính sách, pháp luật, là Luật sư, Luật gia, chuyên gia chính sách, pháp luật, người đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị có tâm tự nguyện nộp đơn xin gia nhập và nộp các thủ tục hồ sơ chứng minh năng lực làm việc đều có thể xem xét kết nạp vào Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật của họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam.
        Hàng năm ban Chủ nhiệm hoặc theo đề nghị của Hội đồng họ Đỗ Việt Nam có thể kết nạp các thành viên. 

Điều 11. Bầu cử, tiến cử, ứng cử chức danh Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm.
        Trong hai năm đầu mới thành lập Câu lạc bộ ( 2012- 2013), nhân sự ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được thường trực Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam giới thiệu hoặc theo đề nghị của hội đồng gia tộc họ Đỗ, Đậu khu vực, địa phương tiến cử để ra quyết định phân công Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm;
       Cuối năm thứ hai ( đầu năm 2014 ) Câu lạc bộ tổ chức Đại hội thành viên để bầu cử những người có năng lực, uy tín, đạo đức, và đủ điều kiện hoạt động vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Thể thức bầu cử, số lượng, chức danh Ban chủ nhiệm do Đại hội thành viên quyết định.
       Kết quả Đại hội phải được ít nhất 2/êtsoos thành viên của Câu lạc bộ biểu quyết tán thành. 
       Kết quả đại hội, các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ được thông qua thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam phê chuẩn và ban hành Quyết định công bố, bổ nhiệm.         
   
                                                  Chương bốn
          GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT.

Điều 12. Giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện.
       Mọi tranh chấp mâu thuẫn, khiếu kiện được khuyến khích giải quyết bằng thương lượng hoà giải nội bộ.
       Tập thể Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam có trách nhiệm hoà giải các tranh chấp thuộc phạm vi nhiệm vụ hoạt động trợ giúp miễn phí và các trường hợp Câu lạc bộ nhận Hợp đồng dịch vụ pháp lý có thu phí mà trước đó vụ việc đã được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và đã được Ban chủ nhiệm cho ý kiến chỉ đạo vụ việc.

        Điều 13. Khen thưởng.
        Người có thành tích hoạt động trợ giúp tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp luật, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng Câu lạc bộ có uy tín và được cộng đồng người họ Đỗ ( Đậu) và xã hội tin tưởng chấp nhận đều có thể được Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam xét khen, thưởng hoặc theo quy định của Luật thi đua khen thưởng của Nhà nước.

Điều 14. Kỷ luật.
       Mọi thành viên Câu lạc bộ có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm quy định của điều lệ, gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn, nghiêm trọng về tài chính đều phải chịu hình thức kỷ luật hoặc buộc phải bồi thường. 
    
                                                     Chương năm
                     TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 15.  Tài chính:
         Câu lạc bộ có các nguồn thu sau:
       - Thu từ đóng góp phí sinh hoạt của các thành viên;
       - Thu từ hoạt động của Câu lạc bộ;
       - Thu từ hỗ trợ của Hội đồng họ Đỗ Việt Nam;
       - Thu từ tài trợ tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;
       - Thu từ các nguồn thu hợp pháp khác.
         Các hoạt động thu, chi tài chính đều phải đảm bảo công khai minh bạch, ghi chép vào sổ sách và có báo cáo theo định kỳ cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Hội đồng họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam.


Điều 16. Tài sản.
        Câu lạc bộ được mở văn phòng thường trực, được sử dụng tài chính thu từ các hợp đồng dịch vụ pháp luật để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ. Tất cả những trang bị được lấy từ kinh phí chung của Câu lạc bộ là tài sản của Câu lạc bộ. Người làm mất, làm hỏng phải bồi hoàn kịp thời. 

Điều 17. Điều khoản thi hành, và sửa đổi điều lệ.
        Điều lệ này có lời nói đầu, có năm chương với 17 điều đã được thông qua các thành viên của Câu lạc bộ trợ giúp pháp luật họ Đỗ ( Đậu ) Việt Nam và được thường trực Hội đồng họ Đỗ Việt Nam phê chuẩn ban hành.
        Khi có ít nhất 2/3 thành viên Câu lạc bộ dự Đại hội biểu quyết tán thành mới được sữa chữa, bổ sung, huỷ bỏ và ban hành Điều lệ mới.
        Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành./.

  
Nơi nhận:                                                   TM/ HỘI ĐỒNG     HỌ ĐỖ VIỆT NAM
- Các thành viên CLB                                   CHỦ NHIỆM                 CHỦ TỊCH
- Các thành viện Hội đồng họ Đỗ
- Hội đồng các khu vực, địa phương
- Các Câu lạc bộ thuộc dòng họ
- Lưu CLB, VP Hội đồng họ Đỗ           Luật sư Đậu Công Tuệ     Kỹ sư  Đỗ Ngọc Liên 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn