Thứ tư, 27/01/2021
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Thông báo
Góp ý
Hỏi và Đáp
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay491
mod_vvisit_counterHôm trước425
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 17 HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM E-mail
08/08/2013

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

27 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 043.766.5530 - 0975.426.833

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Số: 07/KH13HĐHĐVN

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 17 HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

Tại quận Hà Đông năm 2014

 

Ngày 1 tháng 6 năm 2013, Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ Họp mặt thường niên họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại quận Hà Đông - Hà Nội (QĐ số: 06A/13/HĐ - 06A'/13/HĐ).

Nay phân công cụ thể các ông bà tại các Ban, Tiểu ban như sau:

 

A. ban chØ ®¹o vµ tæ chøc

1. Trưởng ban chỉ đạo & tổ chức:

- Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên: Chủ tịch HĐ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

ĐT: 0975.426.833 - 0912.307.379

2. Các Phó trưởng Tiểu ban chỉ đạo & tổ chức:

- Cử nhân Đỗ Văn Kiện: PCT HĐHĐ(Đ) VN - Chủ tịch CLBDNHĐ(Đ) VN ĐT: 0914172062

- Hoạ sĩ Đỗ Đình Dương: PCT HĐHĐ(Đ) VN & Tổng Thư ký HĐHĐ(Đ) VN. ĐT: 0989186887

- Kiến trúc sư Đỗ Quang Hoà: PCT HĐHĐ(Đ) VN. ĐT: 0913.571159

- Thạc sỹ Đỗ Mạnh Hùng: PCT HĐHĐ(Đ) VN. ĐT: 093.635.6699

- ¤ng Đỗ Văn Hiện: PCT HĐHĐ(Đ) VN & Chủ tịch HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0913.275.980

- Cử nhân Đỗ Ngọc Lân: PCT HĐHĐ(Đ) VN. ĐT: 0972.049.566

- Cử nhân Đỗ Quang Bính: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0165.234.2072

- Chuyên viên Đỗ Kiến Lập: PCT HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0983.317.479

2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức & chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban và các thành viên Ban tổ chức;

- Thống nhất và thông báo chủ trương, nội dung, thời gian, địa điểm và một số quy định về ăn, nghỉ, đóng góp .... họp mặt lần thứ 17 đến bà con họ Đỗ cả nước.

- Chỉ đạo các tiểu ban tiến hành các bước chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc họp mặt họ Đỗ (Đậu) VN lần thứ 17 đạt được mục đích yêu cầu.

- Các ông trong thường trực Ban tổ chức đảm nhiệm cương vị trưởng hoặc phó trưởng các tiểu ban; Chịu trách nhiệm chỉ đạo tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ

- Họp Ban tổ chức để thống nhất kế hoạch, tổ chức và phân công nhiệm vụ các tiểu ban:   kiÕn ®ầu tháng 7/2013;

- Họp các Tiểu ban, thống nhất kế hoạch phân công nhiệm vụ: Dù kiÕn trung tuần tháng 7/2013;

- Tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức họp mặt: Dù kiÕn từ tháng 9/2013 đến hết ngày 15/3/2014;

- Họp rút kinh nghiệm sau khi cuộc họp mặt kết thúc: Dù kiÕn trung tuần tháng 3/2014

 

B. c¸c tiÓu ban

1. Tiểu ban trung tâm

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên

- Các Phó trưởng tiểu ban:

+ ¤ng  Đỗ Văn Hiện

+ Cử nhân Đỗ Ngọc Lân

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Trưởng tiểu ban: Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên

+ Chỉ đạo chung hoạt động của các tiểu ban: Từ tháng 6/2013 đến 30/3/2014;

+ Soạn thảo và ký duyệt các văn bản để chỉ đạo tổ chức cuộc gặp mặt: Tháng 6, 7/2013.

+ Chủ trì các phiên họp Ban tổ chức, Dự họp với các Tiểu ban: Dù kiÕn tháng 7/2013.

+ Quan hệ với các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan, các dòng họ để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất: Từ tháng 6/2013 đến 30/3/2014.

+ Soạn thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014: Xong trước 15/2/2014.

- Phó trưởng Tiểu ban:  «ng  Đỗ Văn Hiện

+ Giúp Trưởng ban Tổ chức soạn thảo kế hoạch tổng thể và Dự toán kinh phí bảo đảm cho họp mặt để có hướng vận động gây quỹ và sử dụng quỹ: Dù kiÕn trung tuÇn tháng  7/2013

+ Giúp Trưởng Ban tổ chức theo dõi, điều hành, đôn đốc, phối hợp các tiểu ban thực hiện mọi công tác chuẩn bị cho cuộc hợp mặt lần thứ 17; kịp thời giải quyết hoặc đề nghị lên trưởng Ban tổ chức giải quyết các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho cuộc họp mặt: Dù kiÕn  từ tháng 7/2013 đến 30/3/2014.

- Phó trưởng Tiểu ban: Cử nhân Đỗ Ngọc Lân

+ Xây dựng chương trình chi tiết cuộc họp mặt: Tháng 7/2013

+ Soạn thảo và thông báo đến các dòng họ trong cả nước những quy định về cuộc họp mặt họ Đỗ (Đậu) lần thứ 17: Xong trước tháng 11/2013

+ Nhận và xử lý, tổng hợp các thông tin của các dòng họ trong cả nước về số lượng người đi dự họp mặt, yêu cầu về ăn, nghỉ, thăm quan...; sửa các bài tham luận của các dòng họ và in thành kỷ yếu: Dù kiÕn từ tháng 7/2013 đến 07/3/2014.

+ Tổng hợp khen thưởng, lập danh sách các cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100: Xong trước 15h ngày 08/3/2014

+ Dẫn chương trình trong các ngày họp mặt.

 

2. Tiểu ban vận động xây dựng quỹ và quản lý quỹ

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: «ng Đỗ Văn Kiện

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Văn Kiểu: PCT HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0985.695.578

+ ¤ng Đỗ Tiến Định: Chủ tịch CLB TTHĐ VN. ĐT: 0983.529.275

+ ¤ng Đỗ Văn Đông: PCT HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0983.455.3936

+ ¤ng Đỗ Trọng Bằng: PCT HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 0946.330.089

+ ¤ng Đỗ Vi Huy: PCT HĐHĐ KV Hà Đông. ĐT: 01658.651078

+ ¤ng Đỗ Xuân Thịnh: PCT HĐHĐ KV Hà Đông : ĐT: 01644610076

+ ¤ng Đỗ Quang Lân: Chủ tịch HĐHĐ Chương Mỹ.

+¤ng Đỗ Văn Nam: Tổ trưởng dân phố số 6, phường Phú La. ĐT: 09128.25729

- Các uỷ viên:

+ Bà Nguyễn Thị Tùng (dâu họ Đỗ Văn La). ĐT: 0936.335.008

+ Bà Trần Thị Phiên (dâu họ Đỗ Dương Nội). ĐT: 0975.828.216

+ Ông Đỗ Văn Năng: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Văn Phú).

+ ¤ng Đỗ Thành Công: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Nhân Trạch). ĐT: 0166.656.8577

+ ¤ng Đỗ Tiến Bảo: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Đại Mỗ).

+ ¤ng Đỗ Văn Tuyến: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Thạch Xá, Thạch Thất).

+ ¤ng Đỗ Văn Mai: PCT HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Hoà Xá, Ứng Hoà). ĐT: 090.437.774

+ ¤ng Đỗ Khắc Tần: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Tân Hội, Đan Phượng). ĐT: 0164.558.0283

+ ¤ng Đỗ Hữu HiÓn: Uỷ viên HĐHĐ KV Hà Đông (Họ Đỗ Vân Nội).

+ 30 cháu của CLB Tuổi trẻ họ Đỗ Việt Nam

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn tháng 7/2013

- Tổ chức vận động quyên góp quỹ; thu nhận, quản lý tất cả các loại tiền do các tổ chức, cá nhân công đức, đóng góp cho tổ chức họp mặt (Mỗi người đại diện cho dòng họ chịu trách nhiệm vận động, quyên góp ở dòng họ mình): Thời gian thực hiện: Dù kiÕn từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2013.

- Tổng hợp b¸o c¸o vµ đề xuất với Trưởng ban Tổ chức việc thu, chi: Đợt 1: ngày 05/3/2014; Đợt 2:  trung tuần tháng 3/2014.

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm: Trung tuần tháng 3/2014.

 

3. Tiểu ban Lễ tân

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Kiến trúc sư Đỗ Quang Hoà;

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Văn Đức (Văn Phú),  pct H§H§KV H§. §T: 0912781392

+ ¤ng Đỗ Văn  Thiết (Văn La), pct H§H§KVH§.: §T: 01635910996

 

+ ¤ng Đỗ Hữu Phương (Vân Nội). pct H§H§KV H§. §T: 0989 669 775

- Uỷ viên:

+ ¤ng Đỗ Đình Định (Văn La), UV H§H§KV H§. §T 0904180454

+ ¤ng Đỗ Văn Vinh (Yên Phúc), UV H§H§KVH§. §T: 0903294177 

+ ¤ng Đỗ Đình Nhượng (Văn La). §T: 0976894570

+ ¤ng Đỗ Quang Liễu (Văn La), §T: 0433553747;

+ ¤ng Đỗ Như­ Chư­ơng (Cao Viên), UV H§H§KVH§  ĐT: 0906.113.807

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  tháng 7/2013.

- Liên hệ các gia đình trong địa bàn chuẩn bị chỗ nghỉ; liên hệ các nhà nghỉ, khách sạn để chỉ dẫn cho các đại biểu có nhu cầu nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ: Từ 05/02/2014 đến 28/02/2014.

- Tiếp đón khách, bố trí ăn, nghỉ: Từ 06h00 ngày 08/3/2014 đến 11h00 10/3/2014.

- Tổ chức tập luyện tập đội tế, lễ: Từ 01/3/2014 đến 07/3/2014.

- Chỉ đạo việc tế, lễ, dâng hương, đón nhận Ông Cóc về gò Thiềm Thừ: Từ 07h00 đến 17h00 ngày 08/3/2014.

- Căn cứ đăng ký thăm quan của các đoàn, liên hệ các điểm thăm quan, phương tiện đưa đón để thông báo cho các đoàn: Từ ngày 01/3/2014 đến ngày 07/3/2014.

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm: trung tuần tháng 3/2014.

 

4. Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Văn hóa - Văn nghệ

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Hoạ sĩ Đỗ Đình Dương;

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Kiến Lập

+ ¤ng Đỗ Quang Bính

+ ¤ng Đỗ Văn Lập, PCT H§H§KVH§, §T: 0912781392)

 

- Uỷ viên:

+ ¤ng Vũ Dương Phê (Sa La) 01687063861)

+ Bà Đỗ Thị Dụ (Yên Phúc). §T  0944450727

+ Bà Trịnh Thị Oanh (Văn La) §T: 0936476818

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  tháng 7/2013

- Tổ chức quay phim, chụp ảnh các hoạt động hướng tới ngày họp mặt của Ban tổ chức và các dòng họ: 9/2013 đến tháng 3/2014

- Tổ chức các đội văn nghệ của các  họ khu vực Hà Đông luyện tập, tuyển chọn các tiết mục phù hợp với chương trình họp mặt và báo cáo Trưởng ban Tổ chức: Dù kiÕn  Từ ngày 10/2/2014 đến 05/3/2014.

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm: Trung tuần tháng 3/2014

 

5. Tiểu ban Bảo đảm Hội trường

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Thạc sĩ Đỗ Mạnh Hùng

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Mạnh Hùng (Bất động sản)

+ ¤ng Đỗ Văn  Vư¬ng (Văn La), UV H§H§KV H§ §T: 0912962839

+ «ng Đỗ Quang An (Văn La). UV H§H§KV H§. §T:01686109991

- Uỷ viên:

+ ¤ng Đỗ Xuân Lâm (Cao Viên). UV H§H§KV H§.  §T: 0984090076

+ ¤ng Đỗ Xuân Nghị (Cao Viên). UV H§H§KV H§.  (§T: 0934 6511030

+ ¤ng Đỗ Văn Trân (Cao Viên), UV H§H§KV H§.  (§T: 0984090076

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  tháng 7/2013.

- Tôn tạo sửa sang khu mộ trí: Từ tháng 9/2013 đến tháng 02/2014

- Liên hệ thuê, mượn mặt bằng cạnh gò Thiềm Thừ  và tổ chức san ủi (PA1); thuê, mượn nhà thi đấu thể thao quận Hà Đông để làm Hội trường (PA2): Xong trước 28/02/2014

- Tổ chức bắc rạp, làm sân khấu, thiết kế điện; kê xếp bàn, ghế đủ cho khoảng 2.500 đến 3.000 người (trường hợp ông Dương không tài trợ rạp và bàn ghế thì liên hệ thuê, mượn); Làm công trình vệ sinh (hoặc thuê công trình vệ sinh cơ động) quanh khu Hội trường; Sửa lối đi lại phù hợp với từng phương án: Xong trước 15 giờ ngày 08/02/2014

-  Thu, dọn, làm vệ sinh hiện trường sau khi cuộc họp mặt kết thúc: Từ 17h ngày 09/02 đến 11h ngày 10/02/2014.

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm: trung tuần tháng 3/2014

 

6. Tiểu ban An ninh

a) Thành phần

- Trưởng Tiểu ban: ¤ng Đỗ Văn Bình ), pct H§H§KV H§,  §T: 0912065435

 

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Văn ThiÖu (Văn Phú).

+ ¤ng Đỗ Xuân Phán (Đan Phượng). ĐT: 0982.556.538

+ ¤ng Đỗ Văn Thời (Vạn Phúc).

+ ¤ng Đỗ Hữu Trung: Vân Nội

+ 10 cháu CLB Tuổi trẻ HĐHĐ(Đ) VN

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  Tháng 7/2013.

- Liên hệ với Ban An ninh phường Phú La để phối hợp bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy các ngày họp mặt;

- Bố trí khu để phương tiện giao thông và cử người canh giữ;

- Quy định đường, hướng đi của khách và cắm biển hoặc cử người chỉ dẫn khách đến;

- Chuẩn bị đội cơ động giải quyết các điểm nóng;

- Dự kiến các phương tiện cần thiết cho bảo đảm an ninh, phòng cháy, nổ để mua hoặc thuê, mượn.

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm: trung tuần tháng 3/2014

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ: Từ 01/3/2014 đến 15/3/2014

 

7. Tiểu ban Y tế

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban: Dược sỹ Đỗ Tứ Quân

- Các Phó trưởng Tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Như Trịnh ( Cao Viên), PCT H§H§KVH§, §T: 0962354516

 

+ ¤ng Đỗ Văn Thuyết (Văn Phú), UV H§H§KVH§; §T: 0912478609

 

- Uỷ viên:

+ 05 cháu ở CLB Tuổi trẻ HĐHĐ(Đ) VN

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  tháng 7/2013

- Liên hệ Ban y tế phường Phú La để phối hợp đảm bảo sức khoẻ cho bà con  trong các ngày họp mặt;

- Bố trí khu thường trực y tế; bố trí đội cơ động cấp cứu, chuyển thương;

- Dự kiến các loại thuốc, phương tiện y tế cần thiết để mua hoặc liên hệ thuê, mượn.

- Họp tiểu ban rút kinh nghiệm.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ 01/3/2014 đến 15/3/2014

 

8. Tiểu ban Bảo đảm hậu cần

a) Thành phần

- Trưởng tiểu ban:  Ông Đỗ Văn Mộc  (Văn La), PCT H§H§KVH§:  §T: 01688988102

- Các Phó trưởng tiểu ban:

+ ¤ng Đỗ Dòng §T:0962008769

+ ¤ng Đỗ Văn Cán (Hßa X¸), PCT H§H§KVH§, §T: 01669068069

+ ¤ng Đỗ Tiến Đạt (§¹i Mç), PCT H§H§KVH§, §T: 0972696547

- Uỷ viên:

+ ¤ng Đỗ Quang Lệ (Văn La), UVH§H§KVH§, (§T: 01672354934)

+ §ç Xu©n Chung (Văn La), UVH§H§KVH§: ®T 0987187067)

+ ¤ng Đỗ Văn Doanh (Văn La), §T:01682292260

+ Bà Nguyễn Thị Hoa (dâu họ)

+ Bà Bùi Thị Bầu (dâu họ), §T:01682892719

+ Bà Nguyễn Thị Tùng (dâu họ): §T:0036335008

+ Bà Nguyễn Thị Thuý (dâu họ)

+ ¤ng Đỗ Văn Ngoạn: (Tân Hội, Đan Phượng) UVH§H§KVH§

+ ¤ng Đỗ Cao Long: Tân Hội, Đan  Phượng

+ 20 cháu ở CLB HĐHĐ(Đ) VN

b) Nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp tiểu ban để thống nhất phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: Dù kiÕn  tháng 7/2013

- Căn cứ vào mức đóng góp của các đại biểu về dự họp mặt (Liên hệ với Trưởng ban Tổ chức ông Đỗ Ngọc Liên hoặc Phó trưởng ban Tổ chức: ông Đỗ Văn Kiện, ông Đỗ Văn Hiện, ông Đỗ Ngọc Lân để biết số lượng người về dự) bảo đảm thực phẩm phục vụ 03 bữa ăn chính cho đại biểu: tr­ưa tối 8/3, tr­a ngµy 09/3/2014; dự kiến địa điểm ăn đủ chỗ cho khoảng 2000 đến 2500 người. Trường hợp tổ chức ăn tại hội trường, thì phối hợp với tiểu ban Hội trường để thống nhất.

- Liên hệ với các hộ điều kiện ăn uống trong khu vực để chuẩn bị phục vụ ăn trong các ngày họp mặt; Ngày 10/3/2014 ®i th¨m quan các cá nhân tự túc viÖc ăn, nghØ  

- Họp Tiểu ban rút kinh nghiệm;

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày 01/3/2014 đến 15/3/2014

 

C. Tổ chức thực hiện

1. Các ông trưởng tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo về Trưởng Ban tổ chức & chỉ đạo trước ngày 15/7/2013.

2. Kinh phí bảo đảm cho cuộc gặp mặt trích từ nguồn thu do các cá nhân, tổ chức tài trợ, công đức và các đại biểu về dự đóng góp tiền ăn.

3. Quá trình thực hiện, các tiểu ban chủ động quan hệ phối hợp để hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi với Ban Chỉ đạo để cùng tháo gỡ.

Căn cứ Kế hoạch này các Tiểu ban phân công giao nhiệm vụ cho từng người để phối hợp triển khai thực hiện, bảo đảm cho cuộc gặp mặt đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng VH - TT quận Hà Đông (để báo cáo)

- Các thành viên Ban tổ chức (để thực hiện)

- Lưu TTHĐHĐ(Đ) VN

T/M HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

 

 

(§· ký vµ ®ãng dÊu)

 

 

CHỦ TỊCH

Kỹ sư Đỗ Ngọc Liên

 

 ____________

 

H® Hä ®ç ViÖt Nam                     céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam

:           /TB13H§H§VN                                              §éc lËp – Tù do - H¹nh phóc

                                                                                        

                                                                                           Hµ Néi, ngµy       th¸ng 8 n¨m 2013

Dù th¶o xin ý kiÕn Ban ChØ ®¹o vµ Ban Tæ chøc

 

Th«ng b¸o

Tæ chøc häp mÆt hä §ç ViÖt Nam LÇn thø 17 (n¨m 2014)

t¹i quËn  Hµ §«ng – Thµnh phè Hµ Néi

 
 
 

  KÝnh göi: C¸c «ng Chñ tÞch Héi ®ång hä §ç c¸c tØnh, khu vùc; c¸c «ng Tr­ưëng Téc c¸c dßng hä §ç trong c¶ nư­íc

            Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cuéc häp mÆt hä §ç ViÖt Nam LÇn thø 16, tæ chøc t¹i th«n §©u Kiªn – x· Quèc TuÊn – huyÖn An L·o – Thµnh phè H¶i Phßng ngµy 16, 17/3/2012 vÒ viÖc chuÈn y §¬n ®¨ng cai cuéc häp mÆt hä §ç ViÖt Nam LÇn thø 17 cña Héi ®ång hä §ç khu vùc Hµ §«ng.

            Héi ®ång hä §ç ViÖt Nam ®· cã QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban ChØ ®¹o, Ban Tæ chøc häp mÆt; QuyÕt ®Þnh thêi gian vµ x©y dùng KÕ ho¹ch Tæ chøc häp mÆt hä §ç ViÖt Nam LÇn thø 17 t¹i phư­êng Phó La – quËn Hµ §«ng – TP Hµ Néi

            Thư­êng trùc Héi ®ång hä §ç ViÖt Nam  xin th«ng b¸o ®Õn Héi ®ång hä §ç c¸c tØnh (Thµnh) khu vùc; c¸c «ng Tr­ưëng Téc c¸c dßng hä §ç trong c¶ n­íc mét sè ®iÓm chÝnh cña KÕ ho¹ch häp mÆt nh­ sau:

1.      Chñ ®Ò lÇn häp mÆt thø 17 (n¨m 2014) lµ: hä ®ç viÖt nam d©ng hƯ¬ng mé tæ.

2.      Môc ®Ých, yªu cÇu häp mÆt LÇn thø 17:

a) Môc ®Ých:  T¨ng cư­êng t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c dßng hä §ç (§Ëu) VN; cïng chung lý t­ưëng tri ©n tiªn tæ; Tæng kÕt 1 n¨m ho¹t ®éng cña dßng hä; ®Þnh hưíng mét sè ho¹t ®éng chÝnh n¨m 2014; biÓu d­ư¬ng tËp thÓ, c¸ nh©n ®iÓn hinh trong ho¹t ®éng cho dßng hä; Chóc thä c¸c cô cao niªn

b) Yªu cÇu: Ho¹t ®éng ®óng tinh thÇn v¨n hãa t©m linh, ®óng Ph¸p luËt, An toµn, ®oµn kÕt, Trang träng, tiÕt kiÖm, gi÷ vÖ sinh m«i trư­êng.

3.. Néi dung, thêi gian häp mÆt:

 Tæ chøc 3 ngµy: Tõ 08 th¸ng 3 ®Õn 10 th¸ng 3 n¨m 2014 (nh»m ngµy 08 th¸ng 2 ®Õn 10 th¸ng 2 n¨m Gi¸p Ngä). Cô thÓ:

- Ngµy 08/3: §ãn tiÕp ®¹i biÓu bè trÝ ¨n, nghØ;  tæ chøc nghinh rưíc 2 Bia “¤ng Cãc” tõ Cù Khª vÒ gß ThiÒm Thõ vµ LÔ d©ng h­ư¬ng Mé Tæ; Tæ chøc mõng thä c¸c cô tuæi 70, 75, 80, 85, 90, 100 trong c¸c dßng hä; tæ chøc trao khen thư­ëng; giao l­u v¨n nghÖ.

- Ngµy 09/3: C¸c ®oµn tÆng hoa, ®äc thư­, ®iÖn chóc mõng;  B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2013 vµ c¸c dßng hä tham luËn; B¸o c¸o ph­ư¬ng hư­íng x©y dùng Mé Tæ vµ Nhµ Thê hä; §¹i diÖn mét sè dßng hä vµ kh¸ch mêi, hä ban tham luËn; Bµn giao Linh vËt cho ®¬n vÞ ®¨ng cai tæ chøc häp mÆt lÇn thø 18

- Ngµy 10/3: Tæ chøc th¨m quan mét sè di tÝch lÞch sö, v¨n hãa quanh Hµ Néi

Do ®Æc ®iÓm cña phư­êng Phó La, quËn Hµ §«ng ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, d©n cư­ chư­a æn ®inh, kh«ng cßn thuÇn n«ng như­ x­a; hÖ thèng giao th«ng ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng, c¶i t¹o; gi¸ c¶ thÞ trư­êng kh«ng æn ®Þnh…§Ó thùc hiÖn ®ưîc chñ ®Ò, môc ®ich, yªu cÇu, néi dung vµ thêi nh­ư ®· nªu trªn, Ban Tæ chøc thèng nhÊt mét sè ®iÓm sau:

1. Ban Tæ chøc chØ b¶o ®¶m nh÷ng néi dung thiÕt yÕu cã liªn quan ®Õn néi dung ®· nªu trªn vµ phôc vô b÷a ¨n trư­a ngµy 09/3/2014 (Mçi ®¹i biÓu ®ãng 100.000® tiÒn ¨n; khi ®Õn ®¨ng ký, tr­ưëng ®oµn nép tiÒn ¨n cho bé phËn  lÔ t©n vµ nhËn phiÕu ¨n cho ®oµn trong ngµy 08/3/2014 vµ s¸ng 09/3/2014).

2. C¸c ®oµn vÒ dù LÔ d©ng hư­¬ng tù tóc ph­ư¬ng tiÖn giao th«ng;  Chñ ®éng liªn hÖ vµ tù tóc chç nghØ, ¨n uèng b÷a tr­ưa, tèi ngµy 08/3; s¸ng, t«i ngµy 09/3 vµ ngµy 10/3/2014.

3. C¸c ®oµn cã nhu cÇu thuª nhµ nghØ, kh¸ch s¹n cÇn th«ng b¸o víi Ban Tæ chøc trư­íc Ýt nhÊt 15 ngµy (tõ 20 ®Õn 25 th¸ng 2 n¨m 2014) vµ øng trư­íc 1/3 sè tiÒn thuª nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, ®Ó Ban Tæ chøc chñ ®éng liªn hÖ víi nhµ nghØ, kh¸ch s¹n.

4. C¸c ®oµn cã nhu cÇu ¨n, nghØ trong d©n, cÇn th«ng b¸o sè l­ưîng ng­êi tr­íc Ýt nhÊt 15 ngµy ®Ó Ban Tæ chøc liªn hÖ nhµ d©n. chñ ®éng trong viÖc cö ng­êi ®­a dÉn. NÕu cã nhu cÇu ¨n trong d©n th× trùc tiÕp göi tiÒn gia chñ gióp ®ì viÖc nÊu ¨n (hoÆc cã thÓ trùc tiÕp göi tiÒn cho Ban LÔ t©n ®Ó Ban LÔ t©n trùc tiÕp trao ®æi víi gia chñ. Ban Tæ chøc sÏ qu¸n triÖt ®Õn c¸c gia ®×nh ®Ó t¹o sù ®ång thuËn trong vÊn ®Ò nµy.

5. C¸c ®oµn, c¸ nh©n cã nhu c©u göi ph­ư¬ng tiÖn tiÖn giao th«ng, cÇn th«ng b¸o víi Ban Tæ chøc ®Ó ®­a dÉn ®Õn  khu vùc quy ®Þnh.

6. Qu¸ tr×nh diÔn ra häp mÆt, ®Ò nghÞ c¸c ®oµn cÇn qu¸n triÖt, nh¾c nhë ®oµn viªn chÊp hµnh quy ®Þnh vÖ sinh m«i trư­êng, an toµn giao th«ng, an toµn thùc phÈm, phßng chèng ch¸y, næ.  

 

§Þa chØ liªn hÖ víi Ban Tæ chøc:

 

      Hä tªn

              Chøc vô

    ®iÖn tho¹i

         Email

Tµi kho¶n  cña  H§VN

§ç Ngäc Liªn

Chñ tÞch H§H§VN,Trưëng

Ban Tæ chøc

0912.307.379

0975.426.833

Dongoclien2010

@gmail.com

§ç Ngäc Liªn:

123-10-00-007-466-6

§ç V¨n KiÖn

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Tr­ưëng Ban Tæ chøc

0914172062

Viethongeec

@yahoo.com.vn

 

§ç Quang Hßa

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Tr­ưëng Ban Tæ chøc

: 0913.571159

Doquanghoa56

@gmail.com

 

§ç §×nh D­ư¬ng

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Tr­ưëng Ban Tæ chøc

0989186887

 

 

§ç V¨n HiÖn

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Tr­ưëng Ban Tæ chøc

0913.275.980

DovanHienvanla

@gmail.com

 

§ç M¹nh Hïng

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Trư­ëng Ban Tæ chøc

093.635.6699

 

 

§ç Quang BÝnh

Tr­ưëng ban Th«ng tin –

V¨n hãa ph­ưêng Phó La

0165.234.2072

 

DoBinh1956

@gmail.com

 

§ç Ngäc L©n

Phã Chñ tÞch H§H§VN,

Phã Tr­ưëng Ban Tæ chøc

0972.049.566

 

 

 

                                                                  t/m th­Uêng trùc ban tæ chøc

                                                                              tr­ƯỞng ban

 

 

                                                    §ç Ngäc Liªn

   

 

 ____________________

   HĐ HỌ ĐỖ VIỆT NAM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số:           /CT13HĐHĐVN                                                              Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

                                                                   Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2013

DỰ THẢO xin ý kiến Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP MẶT HỌ ĐỖ VIỆT NAM LẦN THỨ 17 (NĂM 2014)

TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 06A/13/HĐ ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Hội động họ Đỗ Việt Nam, trong đó quy định thời gian họp mặt họ Đỗ Việt nam lần thứ 17 trong 3 ngày (ngày 08, 09 và 10 tháng 3 năm 2014; nhằm ngày 08, 09 và 10 tháng Hai năm Nhâm Ngọ)

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung họp mặt họ Đỗ Việt Nam lần thứ 17

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của quận  Hà Đông

Ban Tổ chức họp mặt họ Đỗ Việt Nam lần thứ 17 quy định chương trình chi tiết họp mặt như sau:

 

I. Nôi dung, thời gian, địa điểm, người chủ tri và người tham gia

 

      THỜI GIAN

                  NỘI DUNG

           ĐỊA ĐIỂM

      NGƯỜI PHỤ TRÁCH

           GHI CHÚ

Ngày 10 tháng 3 năm 2014 (Nhằm ngày mồng 10 tháng Hai năm Giáp Ngọ)

 

06h00 đến 10h00

   - Đón tiếp đại biểu, thu tiền ăn và bố trí chỗ nghỉ, ăn.

 

 

  - Ghi nhận tiền công đức

   Hội trường HTX Văn La

- Ông Đỗ Quang Hòa + tiểu ban Lễ tân và các ông trong thường trực BTC

 

- Ông Đỗ Văn Kiện và Tiểu ban vận động, quản lý quỹ

 

 

10h00 đến 16h00

 

 

-10h05 đến 11h00:

- 11h00 đến 12h30

- 12h30 đến 13h30

 

- 13h30 đến 16h00

   Nghinh đón 2 tấm bia “Ông Cóc” từ Cự Khê về Gò Thiềm Thừ:

   - Xuất hành tư Văn La đi Cự Khê

   - Làm lễ nhập thần;

   - Xuất hành đưa 2 bia “Ông Cóc”từ Cự Khê về Gò Thiềm Thừ

  - Lễ Dâng hương tại Gò Thiềm Thừ

 

 

 

 

- Tại Làng Cự Khê

 

 

- Tại Gò Thiềm Thừ – thôn Văn La

  Ông Đỗ Ngọc Liên và một số  ông trong thường trực BTC.

 

- Cụ Đỗ Quang Thụ lễ.

  

 

- Cụ Đỗ Quang Thụ lễ.

  

 

   Trong thời gian này, Tiểu ban Lễ Tân tiếp tục thường trực tiếp khách. Tiểu ban vận động, quản lý quỹ tiếp tục ghi, nhận tiền công đức

 

 

Ông Đỗ Quang Hòa điều hành đội tế. Ông Đỗ Quang Bính điều hành thứ tự vào dâng hương

16h00 đến 19h00

  Nghỉ, ăn tối, chuẩn bị cho các hoạt đông buổi tối

 

- Tiểu ban Lế tân cử người trực tiếp đón đại biểu, thu tiền ăn và bố trí chỗ nghỉ, ăn.

 - Tiểu ban vận động, quản lý quỹ cử người trực ghi, nhận tiền công đức

 

 

 

Hội trường HTX Văn La

 

 

 

Ông Đỗ Quan Hòa

 

 

Ông Đỗ Văn Kiện

 

19h00 đến 23h00

 

 

 

- 19h00 đến 20h00

 

 

- 20h00 đến 21h00

 

 

 

 

- 21h00 đến 23h00

   Các hoạt động giao lưu trong  dòng ho:

 

 

   - Văn nghệ tự do

 

 

Mừng thọ các cụ cao niên, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, chi tộc các dòng họ và các cháu học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt

- Biểu diễn văn nghệ

 

Tại Nhà thi đấu thể thao quận Hà Đông hoặc hội trường HTX Văn La hoặc Gò Thiềm Thừ

   Ông Đỗ Ngọc Liên và TTBTC

 

 

- Ông Đỗ Đình Dương + Tiểu ban thông tin tuyên truyền và Văn hóa – Văn nghệ.

- Ông Đỗ Quang Bính dẫn chương trình

 

 

 

- Ông Đỗ Đình Dương + Tiểu ban thông tin tuyên truyền và Văn hóa – Văn nghệ.

 

 

Ngày 10 tháng 3 năm 2014 (Nhằm ngày mồng 10 tháng Hai năm Giáp Ngọ)

 

07h00đến 08h000

- Đón tiếp đại biểu và văn hóa văn nghệ

   - Tại Nhà thi đấu thể thao quận hoặc hội trường HTX Văn La hoặc Gò Thiềm Thừ

   Ông Đỗ Ngọc Liên + TTBTC và tiểu ban Lễ tân

 

 

- Ông Đỗ Đình Dương Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện chương trình văn nghệ

 

08h00 đến 08h15

 

 

 

08h15 đến 08h20

08h20 đến 08h40

08h40 đến 09h00

 

09h00 đến 09h40

 

09h40 đến 10h00

 

10h00 đến 11h00

 

 

 

 

11h00 đến 11h30

 

 

11h30 đến 12h00

 

12h00

 

- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch

 

 

- Đọc lời khai mạc

- Đọc thư, điện mừng, nhận hoa

- Báo cáo tổng kết năm

 

- Tham luận của các dòng họ

 

- Đại biểu họ bạn phát biểu

 

- Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ VN trình bày phương án và giải pháp hoàn thiện mộ Tổ và xây dựng Nhà thờ họ Đỗ VN

 

- Lễ bàn giao Linh vật cho đơn vị đăng cai họp mặt lần thứ 18

 

- Các đoàn chụp ảnh lưu niệm

 

- Liên hoan ẩm thực xen kẽ các tiết mục văn nghệ

 

 

 

 

   -  Tại Nhà thi đấu thể thao quận hoặc hội trường HTX Văn La hoặc Gò Thiềm Thừ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Tại Nhà thi đấu thể thao quận hoặc hội trường HTX Văn La hoặc Gò Thiềm Thừ

Ông Đỗ Ngọc Liên + TTBTC

- Ông Đỗ Quang Bính dẫn chương trình

 

- Ông Đỗ Ngọc Liên

- Ông Đỗ Ngọc Liên

- Ông Đỗ Ngọc Liên

 

 

 

 

 

- Ông Đỗ Văn Kiện và CLB doanh nhân họ Đỗ

 

 

 

- Ông Liên chủ trì

 

 

- Ông Đỗ Đình Dương

 

- Ông Đỗ Văn Mộc và tiểu ban Hấu cần phục vụ liên hoan ẩm thực

- Ông Đỗ Đình Dương điều hành văn nghệ

 

 

 

 

- Sau lời khai mạc, Ông Đỗ Văn Hiện thay mặt họ Đỗ Hà Đông đọc lời chào mừng

 

- Tối đa 5 ý kiến, mỗi ý kiến không quá 7 phút

- tối đa 3 ý kiến, mỗi ý kiến không quá 7 phút

 

 

 

 

 

-  ông Hiện bàn giao Linh vật cho đơn vị đăng cai

 

 

 

 

Ngày 10 tháng 3 năm 2014 (Nhằm ngày mồng 10 tháng Hai năm Giáp Ngọ)

 

 

   - Các đoàn đi tham quan theo kế hoạch đã đăng ký với Ban Tổ chức

 

- Ông Đỗ Quang Hòa và trưởng đoàn các dòng họ

 

 

            II. Công tác bảo đảm

1. Chuẩn bị 03 loa đài cơ động: 01 loa đài tại khu tiếp đón khách; 01 loa đài theo xe đi nghinh rước “Ông Cóc”; 01 loa đài để tại gò Thiềm Thừ (Tiểu ban Lễ tân chịu trách nhiệm mượn hoặc thuê).

2. Chuẩn bị đồ tế, lễ tại gò Thiềm Thừ (Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị đồ té, lễ theo yêu cầu của tiểu ban Lễ tân)

 

Trưởng ban tổ chức

                                                                                                                           Đỗ Ngọc Liên


Người dự thảo: Đỗ Văn Hiện

_________________

 

 

        HỌ ĐỖ VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌI ĐỒNG HỌ ĐỖ KV HÀ ĐÔNG                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

     Số:         /DTKP13HĐHĐKVHĐ                   Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2013

 

Dự thảo xin ý kiến

 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

họp mặt họ Đỗ Việt Nam Lần thứ 17 (năm 2014)

 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ tổ chức họp mặt họ Đỗ Việt Nam năm 2014

Căn cứ điều kiện cụ thể của khu vực Hà Đông nơi đăng cai tổ chức  họp mặt họ Đỗ Việt Nam lần thứ 17 (năm 2014).

Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông đề xuất Dự toán kinh phí cho cho  Tổ chức họp mặt họ Đỗ Việt Nam lần thứ 17 như sau:

I.       MỤC ĐÍCH

1. Làm căn cứ cho việc chi tiêu bảo đảm cho hội nghị đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch số 07 /KH13HĐHĐVN ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Làm cơ sở để vận động quyên góp quỹ

II. YÊU CẦU:

Đúng việc, sát giá cả thị trường, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

III. NỘI DUNG DỰ TOÁN

TT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN CHI

GHI CHÚ

I

   HỌP BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN

 

 1. Họp toàn Ban Tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức họp mặt: 2 lần mỗi lần 100 người:

+ Thuê Hội trường 2lần x 1 triệu:

+ Nước uống 2.000đ/ng x 2lần x 100ng:

+ Ăn trưa: 50.000d/ng x2 lẫn x 100ng:

    2. Hop các tiểu ban triển khai kế hoach, phân công nhiệm vụ trong tiểu ban: 2 lần, mỗi lần 120 người:

+ Nước uống: 2.000đ/ng x 2lẫn x 120ng

+ Ăn trưa: 30.000đ/ng x 2lẫn x 120ng

 

20.080.000

 

 

 

 

2.000.000

400.000

10.000.000

 

 

 

480.000

7.200.000

 

 

II

BẢO HOẠT ĐÔNG QUYÊN GÓP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ:

 

- Trích 5% tiền thu được cho người đi vận động mua xăng, uống nước (không tính tiền công đức thu được trong các ngày 08, 09 và 10 tháng 3).

 

 

 

III

CHI BẢO ĐẢM HÔI TRƯỜNG

      1. Phương án 1:  Địa điểm làm tại Gò Thiềm Thừ:

- Thuê mặt Bằng:

- Thuê nhà bạt: 1.000m2 x 35.000/1m2

- Mua bạt trải nền:1.000m2 x 10.000đ/m2 (Nếu đi thuê 300.000đ/cái/50m2 x 20 cái = 6 triệu)

- Thuê bàn ghế:

      +2.000 ghế x 7.000/cái =

      + 100 bộ bàn ghế x 35.000/1bộ

- Thuê côp pha + thuê làm làm sân khấu: 30m2x 100.000/m2

- Thuê xe vệ sinh cơ động hoặc làm nhà vệ sinh: 2 cái x3.000.000

- Thuê trang âm:

- Mua băng zon, khẩu hiệu trang trí HT.

      2. Phương án 2: Địa điểm làm tại Hội trường + Đình làng Văn La:

- Thuê Hội trường:

- Thuê nhà bạt bên sân đình và quanh bờ ao đình: 500m2 x 35.000/m2

- Thuê ghế: 2.000 ghế nhựa x 7.000đ/cái

- Thuê trang âm:

- Mua băng zon, khẩu hiệu trang trí HT:

 

     3. Phương án 3: Địa điểm làm tại Nhà Thi đấu quận Hà Đông:

- Thuê Hội trường:4.500.000đ/buổi x 3 buổi

- Thuê thêm bàn ghế:

      + 500 ghế nhựax 7.000đ/cái

      +30 bàn:20.000/bàn

- Thuê trang âm:

- Mua băng zon, khẩu hiệu trang trí HT:

 

 

 

81.500.000

 

2.000.000

35.000.000

 

 

10.000.000

 

14.000.000

3.500.000

 

3.000.000

 

6.000.000

6.000.000

2.000.000

 

58.000.000

 

7.000.000

 

17.500.000

14.000.000

6.000.000

2.000.000

 

27.100.000

 

 

15.000.000

 

3.500.000

600.000

6.000.000

2.000.000

 

IV

BẢO ĐẢM VĂN HÓA – THÔNG TIN

- Bồi dưỡng luyện tập văn nghệ: 40 diễn viên x 200.000đ/ng

- Thuê trang phục, thiết bị phục vụ biểu diễn:

- Thuê nhạc công phục vụ cho các nội dung của chương trình gặp mặt

- Thuê quay phim, chụp ảnh, in đĩa gốc (in đĩa, ảnh đại trà bán cho các cá nhân, tập thể do tiểu Ban Văn hóa Thông tin căn cứ vào nhu cầu thực tế để quyết định).

 

21.000.000

 

8.000.000

 

5.000.000

 

3.000.000

 

 

 

5.000.000

 

 

 

V

BẢO ĐẢM LỄ TÂN

 

- Bồi dưỡng luyện tập tế lễ: 20 người x 200.000đ/ng

- Thuê trang phục, thiết bị phục vụ tế lễ:

- Thuê Thầy, mua đồ lễ, thuê xe để nghênh rước 2 Cụ Cóc từ Cự Kê về Gò Thiềm Thừ

- Mua đồ lễ phục vụ việc tế, lễ dâng hương

- Mua sắm biển, băng, phù hiệu Ban Tổ chức

- Mua trà, nước uống phục vụ tiếp đón khách

- Chi tiền xăng, nước uông cho các thành viên đi liên hệ các địa điểm ngủ, nghỉ, thăm quan cho các đoàn về dự họp mặt

17.000.000

 

4.000.000

 

2.000.000

 

5.000.000

 

2.000.000

 

2.000.000

 

 

1.000.000

 

 

1.000.000

 

 

V

BẢO ĐẢM AN NINH

 

         Liên hệ với Công an phường Phú La (Trường hợp Tổ chức tại Văn La) hoặc đội bảo vệ  Nhà Thi Đấu quận Hà Đông (Trường hợp Tổ chức tại Nhà Thi Đấu quận Hà Đông) để thống nhất kế hoach bảo đảm an ninh và trách nhiệm bảo đảm.

- Thuê mặt bằng để phương tiên giao thông cho khách trong ngày, đêm 08 và ngày 09 tháng 3

- Thuê nhân viên trông phương tiện giao thông cho khách trong ngày, đêm 08 và ngày 09 tháng 3

- Mua băng bảo vệ, biển chỉ dần đường:

- Thuê loa cầm tay để hướng dẫn, điều hành trật tự:

- Thuê các phương tiện để phòng và sử lý các sự cố cháy, nổ:

       + Thuê không sử dụng:

       + Có sự cố phải sử dụng (tùy theo hao tổn, giá của phương tiện, vật dụng cụ thể sẽ đền, bù sau)

- Bồi dương nhân viên an ninh phường tham gia giữ gìn trật tự an ninh

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000

 

 

3.000.000

 

 

2.000.000

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

1.000.000

 

VII

BẢO ĐẢM Y TẾ

 

(Liên hệ với Phòng y tế phường Phú La  để thống nhất kế hoach bảo đảm an y tế  và trách nhiệm bảo đảm.

      Trên cơ sở dự kiến các tình huống để mua, thuê hoặc mượn các dụng cụ, thuốc y tế cho phù hợp

- Mua băng zon chỉ dẫn nơi trực y tế; mua băng hồng thập tự để khách biêt khi cần thiết liên hệ với nhân viên y tế

- Mua băng, nẹp, một số thuốc thông dụng

- Bồi dưỡng nhân viên y tế phường tham gia giúp đỡ việc bảo đảm y tế

 

4.500.000

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

3.000.000

 

1.000.000

 

 

VIII

BẢO ĐẢM HỞU CẦN

 

      1. Phương án 1: Ban Tổ chức chỉ bảo đảm phục vụ ăn 01 bữa trưa ngày 09 tháng 3 cho đại biểu. Các bữa khác đại biểu ở đâu tự túc ăn ở đó hoặc Ban Tổ chức thu tiền các đại biểu ở trong nhà dân và gửi tiền nhờ gia đình giúp đỡ việc nấu ăn.

       - Bù tiền ăn cho đại biểu không nộp hoặc khách mời không phải đóng tiền (dự kiến khoảng 200 người x 100.000)

 

      2. Phương án 2: Ban Tổ chức bảo đảm phục vụ ăn 03 bữa chính (Bữa trưa, tối ngày 08/3 thu 70.000/bữa; bữa trưa ngày 09/3 thu 100.000/bữa)

      - Bù tiền ăn cho đại biểu không nộp hoặc khách mời không phải đóng tiền  trong ngày 08/3 (dự kiến khoảng 100 người x 2 bữa x 70.000)

      - Bù tiền ăn cho đại biểu không nộp hoặc khách mời không phải đóng tiền   ăn trưa ngày 09/3 (dự kiến khoảng 200 người x 1 bữa x 100.000)

 

 

20.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000.000

 

 

 

34.000.000

 

 

 

 

 

14.000.000

 

 

20.000.000

 

IX

CÁC KHOẢN BẢO ĐẢM KHÁC

 

- in tài liệu phục vụ Hội nghi

- 5% tổng dự toán chi cho các việc đột xuất ngoài dự kiến

 

9.500.000

 

2.000.000

 

7.500.000

 

 

 

 

 

 

 

IV. TỔNG HỢP SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN CHI:

 

1. Theo Phương án 1 địa điểm tổ chức họp mặt + phương án 1 bảo đảm Hậu cần: Dự toán chi là 173.580.000 đồng

2. Theo Phương án 2 địa điểm tổ chức họp mặt + phương án 1 bảo đảm Hậu cần: Dự toán chi là 159.080.000 đồng

3. Theo Phương án 3 địa điểm tổ chức họp mặt + phương án 1 bảo đảm Hậu cần: Dự toán chi là 128.180.000 đồng

 

          V. ĐỀ XUẤT

Nghiên cứu các phương án dự toán chi cho tổ chức họp mặt họ Đỗ Việt Nam nêu trên, Thường trực Hội đồng họ Đỗ Hà Đông đề nghị:

          1. Về địa điểm tổ chức họp mặt nên tổ chức tại Nhà Thi đấu thể thao quận Hà Đồng (Phương án 3 về địa điểm tổ chức gặp măt)

2. Về tổ chức Hậu cần: Ban tổ chức chỉ bảo đảm phục vụ bữa ăn trưa ngày 09/3/2014 (Phương án 1 về bảo đảm Hậu cần).

 

Đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo & Ban Tổ chức xem xét và ra quyết định chính thức về dự toán kinh phí để Tiểu ban vận động xây dựng, quản lý quỹ và các Tiểu ban khác có cơ  triển khai thực hiện./. 

 

                                     T/M THƯỜNG TRỰC HĐ HỌ ĐỖ KV HÀ ĐÔNG

                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                    Đỗ Văn Hiện


Lưu Ý: Đây là dự toán kinh phí của đơn vị đăng cai tổ chức xây dựng. Đề nghị các vị đã trực tiếp tham gia tổ chức các buổi gặp mặt họ Đỗ toàn quốc những năm qua, bằng kinh nghiệm của bản thân và địa phương mình góp ý cho chúng tôi, để hoàn chỉnh một bản dự trù kinh phí sát thực, tiết kiệm và theo tinh thần "Liệu cơm gắp mắm" của họ Đỗ Việt Nam. 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn