Thứ sáu, 27/11/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Thông báo
Góp ý
Hỏi và Đáp
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay630
mod_vvisit_counterHôm trước1026
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
Qui chế E-mail
13/12/2015

g

 

HĐ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VN

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

(Dự thảo- Quang)

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU)

VIỆT NAM

- Căn cứ vào Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Căn cứ vào Tôn chỉ mục đích của Hội đồng họ Đỗ - Đậu Việt Nam tháng 4.1997

- Căn cứ vào tộc ước (tháng 12. 2012) của Hội đồng họ Đỗ - Đậu VN

- Để việc tổ chức, hoạt động của dòng họ từ nay về sau được thống nhất, có quy củ, nay Hội đồng họ Đỗ - Đậu Việt Nam chính thức đề ra " Quy chế Tổ chức và Hoạt động của họ Đỗ - Đậu Việt Nam với 7 Chương và 25 Điều như sau:

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

ĐIỀU 1: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng họ Đỗ - Đậu VN (HĐ HĐĐVN) quy định các hoạt động của Hội đồng HĐĐVN bao gồm: Ban Thường trực (dưới có 8 tiểu ban), Ban cố vấn  hội đồng  HĐĐVN, các Hội đồng họ Đỗ - Đậu các tỉnh, thành phố, khu vực và vùng phụ cận trong và ngoài nước, Các CLBDN, Tuổi trẻ của dòng họ. Quy chế này quy định về tổ chức, về mọi hoạt động của Hội đồng HĐĐVN, các Tổ chức, và các Ban, Tiểu ban của Hội đồng HĐĐVN.

Điều 2: Vị thế, mục đích và cơ cấu

a/ Hội đồng HĐĐVN là Tổ chức cao nhất của Dòng họ Đỗ - Đậu VN, hoạt động theo Pháp luật VN và Tôn chỉ mục đích của Hội đồng họ Đỗ - Đậu Việt Nam, vì lợi ích chung của Dòng họ, vì lợi ích dân tộc, được thành lập theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ, bình đẳng, công khai trong đề cử, tiến cử, hay miễn nhiệm.

b/ Về cơ cấu tổ chức: Dưới Ban Chấp hành HĐ HĐĐVN có Ban Thường trực, Ban Cố vấn, các Hội đồng họ Đỗ - Đậu địa phương. Dưới Ban Thường trực có 8 tiểu ban. Bên cạnh đó còn có sự hoạt động tương đối độc lập của CLB Doanh nhân họ Đỗ - Đậu VN và CLB Tuổi trẻ họ Đỗ.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Hội đồng HĐĐVN là tổ chức do những người cùng dòng họ Đỗ (Đậu) trong cả nước, có tâm huyết, có uy tín, có trách nhiệm, tích cực hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của ban liên lạc Họ Đỗ VN (nay là Hội đồng HĐĐVN) đã đề ra. Hội đồng do các chi, tộc trong dòng họ tiến cử ra. Về nguyên tắc, phải thực hiện theo đúng Pháp luật VN, đúng tôn chỉ của dòng họ, đúng định hướng và Quy chế hoạt động của Hội đồng HĐĐVN.

Chương II

Tổ chức Hội Đồng, Ban Cố vấn của HĐ HĐĐVN

 

ĐIỀU 4: Tên gọi của tổ chức

a/ Tên gọi đầy đủ: Hội đồng họ Đỗ - Đậu VN

b/ Tên gọi tắt: Hội đồng họ Đỗ Việt Nam (cũng là tên hiện có trong con dấu đã lưu hành trong phạm vi cả nước)

Điều 5: Tổ chức Hội đồng họ Đỗ - Đậu VN (sau đây viết tắt là HĐ)

a/ HĐ họ Đỗ - Đậu VN là tổ chức đại diện cho lợi ích, nguyện vọng và tiếng nói chung của cả dòng họ Đỗ - Đậu trong và ngoài nước.

b/ Ban Chấp hành (BCH) là tổ chức đầu não, tối cao nhất trong HĐHĐĐVN.

c/ Hội đồng được tổ chức theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, bình đẳng và hoàn toàn tự nguyện. Các thành viên có đủ tiêu chuẩn điều kiện và năng lực đều có thể tham gia trong HĐ, và phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

d/ Hết nhiệm kỳ, HĐ sẽ họp phiên toàn thể để hiệp thương thảo luận dân chủ, cân nhắc lựa chọn nhân sự, tiến cử BCH khoá mới, bầu ra các Chủ tịch, PCT, Tổng thư ký, uỷ viên BCH cho HĐ, bầu Ban Thường trực, ban Cố vấn cho nhiệm kỳ mới. Miễn nhiệm những uỷ viên BCH không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc không còn đủ điều kiện tham gia.

e/ Nhiệm kỳ của HĐ là 5 năm.

Điều 6: Ban chấp hành Hội đồng HĐĐVN

a/ Ban Chấp hành (BCH) của Hội đồng có quy mô số lượng khoảng từ 50 - 80 người. Trong đó có 1 Chủ tịch, 1 Tổng thư ký, 2 - 3 PCT thường trực và khoảng 15 - 20 Phó chủ tịch (chiếm khoảng 30%). Số lượng PCT trong HĐ có thể sẽ thay đổi tăng lên tuỳ theo sự phát triển của dòng họ ở các tỉnh, thành phố, khu vực, hoặc ở nước ngoài. Số lượng tùy theo yêu cầu công việc khu vực và địa phương để sắp xếp bố trí. Các ủy viên (tùy theo nhu cầu để sắp xếp bố trí hợp lý) khoảng 20 - 40 người.

b/ Ban chấp hành Hội đồng HĐĐVN có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Hiệp thương với Ban cố vấn Hội đồng HĐĐVN tiến cử những người có đủ đức, tài, tâm, tầm , tín, có thời gian, có hiểu biết sâu rộng về dòng Họ Đỗ, có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia vào ban chấp hành HĐĐVN.

 - Quyết định các chủ trương, chính sách lớn, có tính chiến lược của HĐĐVN nhằm phù hợp với tình hình thực tế của dòng họ, của đất nước, cũng như nhằm củng cố và phát triển HĐĐVN vững mạnh.

 - Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của HĐĐVN thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy chế của Hội đồng HĐĐVN. BCH của HĐ mỗi năm họp 2 lần. Trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập phiên họp bất thường.

Điều 7: Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Uỷ viên BCH của HĐ HĐĐVN

Mỗi cá nhân mang họ Đỗ - Đậu có tâm huyết, nhiệt tình, có điều kiện về sức khoẻ, thời gian, am hiểu việc họ, có uy tín, được giới thiệu, qua Hiệp thương dân chủ với số lượng cần thiết theo quy định đều có thể trở thành Uỷ viên BCH của HĐ HĐĐVN. Đảm bảo cơ cấu mỗi tỉnh, TP, hoặc khu vực có ít nhất một người tham gia BCH.

Điều 8: Chủ tịch HĐ, Tổng thư ký và các PCT

a/ Chủ tịch HĐ (1 người): Là người họ Đỗ - Đậu, có uy tín cao, am hiểu việc họ, biết tổ chức, quản lý điều hành việc họ (có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm uỷ viên BCH). Là công dân ở Hà Nội, đã nghỉ công tác, có đức, có tâm, có tầm và nhiệt huyết với dòng họ. Biết tổ chức đoàn kết và quy tụ những nhân tài để phát triển dòng họ.

b/ Tổng thư ký HĐ (1 người): Là người giúp việc đắc lực cho Chủ tịch HĐ, có hộ khẩu ở Hà Nội. Có thể chưa nghỉ hưu, nhưng cũng phải là người có đức, có tâm, có tầm, nhiệt huyết và biết tổ chức công việc, có sức khoẻ và năng động, hiểu việc họ, có khả năng ngoại giao và kết nối tốt, được HĐ tín nhiệm.

c/ Phó Chủ tịch thường trực (2 - 3 - 6 - 12 người): Là những người đã nghỉ công tác Nhà nước, sống ở Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh, thành, khu vực chủ chốt, có phong trào phát triển dòng họ mạnh. Họ cũng phải là những người có các phẩm chất, điều kiện như Tổng thư ký. Có uy tín trong dòng họ ở địa phương, khu vực, biết bao quát, lên kế hoạch, tổ chức triển khai và có trách nhiệm cao. (Phải là người ở HN?)

d/ Các PCT không thường trực: Là những người có đức, có tâm, có tầm, nhiệt huyết và biết tổ chức công việc, có sức khoẻ, có hiểu biết. Các PCT không thường trực có thể không là người ở Hà Nội. Mỗi tỉnh, TP, Khu vực nào có HĐ họ Đỗ - Đậu địa phương đều nên có 1 PCT tham gia BCH của HĐHĐĐVN, thay mặt HĐ điều hành mọi hoạt động dòng họ ở nơi đó.

Điều 9: Hội đồng họ Đỗ - Đậu địa phương (HĐ HĐĐĐP)

a/ HĐ HĐĐĐP là các tổ chức họ Đỗ - Đậu ở các Tỉnh, TP, khu vực, và kể cả ở nước ngoài ( nếu có liên hệ với HĐ HĐĐVN) do họ Đỗ - Đậu từng địa phương, khu vực tự tổ chức, thành lập. HĐ HĐĐĐP hoạt động tương đối độc lập, chủ động, nhưng  phải theo đúng quy chế và tôn chỉ mục đích của Dòng họ, dưới sự chỉ đạo, định hướng của HĐ HĐĐVN. Chức năng nhiệm vụ của HĐ HĐĐĐP là thay mặt Họ Đỗ - Đậu VN tổ chức mọi hoạt động dòng họ tại địa phương, khu vực. Việc thành lập HĐ HĐĐĐP do BCH Hội đồng HĐĐVN ra quyết định công nhận.

b/ Về cơ cấu tổ chức, phương hướng, kế hoạch hoạt động do từng địa phương, khu vực linh hoạt, chủ động xây dựng, hướng tới mục đích chung là kết nối, phát triển, tìm kiếm nhân tài làm vẻ vang Dòng họ. Chủ tịch HĐ HĐĐĐP phải là uỷ viên BCH, hoặc PCT HĐHĐĐVN.

Điều 10: Thường trực HĐ HĐĐVN

 a/ Thường trực Hội đồng HĐĐVN có từ 10 - 20 người, gồm Chủ tịch HĐHĐ ĐVN; Các PCT thường trực; Tổng thư ký và các uỷ viên thường trực HĐ. Một Phó chủ tịch thường trực HĐ HĐĐVN sẽ là Trưởng ban

b/ Ban thường trực Hội đồng HĐVN có các chức năng nhiệm vụ:       

- Điều hành mọi hoạt động của Hội đồng HĐVN theo đúng tôn chỉ mục đích, quy chế của Hội đồng HĐVN đã đề ra. Triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐ.

- Đưa ra kế hoạch, chiến lược hoạt động hàng năm cho HĐ, trước mắt từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Hội đồng HĐVN theo đúng tiến độ, có hiệu quả

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dòng Họ Đỗ VN, cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống nhân văn của dòng Họ Đỗ, của dân tộc Việt Nam

- Giúp nhau tìm về cội nguồn, tìm hiểu biên soạn gia phả

- Trao đổi thông tin, nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử dòng HĐVN.

 - Củng cố tổ chức, phát triển hội viên HĐVN đến các tỉnh huyện, xã, phường và các vùng phụ cận, từng bước đưa các hoạt động của dòng họ vào nề nếp.

Điều 11: Ban Cố vấn của HĐ

a/ Ban Cố vấn gồm những người có tuổi, có nhiệt huyết, kinh nghiệm và còn đủ sức khoẻ, có chức năng tham mưu, cố vấn cho HĐ theo nội dung của Quy chế này. Ban cố vấn không nhất thiết phải là người định cư ở HN.

b/ Số lượng ban Cố vấn có từ 4 - 8 người, trong đó có 1 trưởng ban, 2 - 3 phó trưởng ban và các uỷ viên (tùy theo nhu cầu để sắp xếp bố trí hợp lý).

c/ Nhiệm vụ, chức năng của Ban Cố vấn là: Tư vấn, để cử giới thiệu những người có đức, có tài, có tâm với dòng họ Đỗ Việt Nam tham gia vào Ban chấp hành Họ Đỗ VN; Tập hợp ý kiến, tâm tư của bà con Họ Đỗ VN để đưa ra có những kiến nghị với Hội đồng HĐĐVN;

d/ Ban Cố vấn mỗi năm họp ít nhất 2 lần cùng HĐ.

Điều 12: Tổ chức thực hiện - Lịch hội họp

a/ Đối với HĐ HĐĐVN tuỳ theo yêu cầu công việc mà triệu tập họp toàn thể BCH (hoặc họp BCH mở rộng). Mỗi năm họp ít nhất từ 1 - 2 lần. Ban Cố vấn cũng cần được mời họp để cùng tham gia, đóng góp ý kiến.

b/ Thường trực HĐ: Định kỳ họp mỗi quý 1 lần, trong đó nên có sự tham gia của Trưởng Ban cố vấn và đại diện các tiểu ban

c/ Các Tiểu ban chuyên đề cũng cần XD lịch họp, sinh hoạt tuỳ theo công việc. Các thành viên của HĐ có liên quan tới chuyên đề đều phải tham dự cùng.  

 

CHƯƠNG III

CÁC TIỂU BAN THUỘC BAN THƯỜNG TRỰC HĐ HĐĐVN

Điều 13: Các Tiểu ban của HĐ HĐĐVN

a/ Dưới Ban Thường trực HĐ HĐĐVN có 8 tiểu ban giúp việc, hoạt động theo sự điều hành của Thường trực HĐ HĐĐVN. Trưởng mỗi tiểu ban sẽ phải là Uỷ viên thường trực của HĐ HĐĐVN.

b/ 8 Tiểu ban đó gồm: Tiểu ban Thư ký; Tiểu ban Kiểm tra; Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban Lễ nghi; Tiểu ban Quản lý và XD di tích; Tiểu ban VH - XH, Khuyến học, khen thưởng; Tiểu ban Chăm sóc sức khoẻ; Tiểu ban Kinh tế - Đối ngoại.

Điều 14: Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của từng tiểu ban

a/ Tiểu ban Thư ký (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 2 phó tiểu ban và các uỷ viên). Tiểu ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Soạn thảo các văn bản, văn kiện, ghi chép biên bản các cuộc họp của HĐVN

- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, các sự kiện, của hội đồng HĐĐVN.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐVN từ năm 2015 - 2020 tầm nhìn 2025

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng HĐVN làm nội dung bản tin về việc của dòng họ, đảm bảo chính xác và có tính khoa học. Góp phần phát triển nội dung trang wibsite cho dòng họ Đỗ - Đậu.

- Làm sách kỷ yếu cho họ Đỗ - Đậu khi có yêu cầu.

b/ Tiểu ban Kiểm tra (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên). Tiểu ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

- Thường xuyên quan tâm các hoạt động của HĐVN, phát hiện ra những việc làm hay, hoặc những sai sót để kịp thời bổ sung, hoặc uốn nắn, sửa chữa ngay.

-  Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra quỹ theo đúng quy định

 - Kiến nghị về công tác quản lý tài chính, theo dõi thu - chi đầy đủ rõ ràng, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

c/Tiểu ban Tài chính - Kế toán (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên). Tiểu ban tài chính – Kế toán có nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho Chủ tài khoản về kế hoạch thu - chi rõ ràng, đúng chế độ, đúng mục đích sử dụng.

- Thực hiện thu - chi theo các sự kiện hoạt động của dòng họ một cách minh bạch và có khoa học

- Lập các kế hoạch tài chính đầy đủ theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính.

 - Kế toán phải mở sổ sách chứng từ theo pháp lệnh thống kê - kế toán; Giúp chủ tài khoản lập các loại chứng từ, sổ sách theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính. Chi đúng chế độ và mục đích, tránh lãng phí.

- Phải báo cáo tài chính công khai, minh bạch theo định kỳ mỗi năm một lần và giao toàn bộ số tiền còn lại cho thủ quỹ để gửi ngân hàng.

d/ Tiểu ban Lễ nghi từ (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên)

Tiểu ban Lễ nghi có các chức năng nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch cho Hội đồng HĐVN về tổ chức các ngày lễ lớn như

- Đại hội họp mặt thường niên lần thứ 19, 20 và các lần tiếp theo…

- Tổ chức Lễ dâng hương Mộ tổ HĐĐVN các ngày 15 tháng hai (ngày truyền thống HĐVN); ngày thanh minh (tảo mộ) ngày 8/4 âm lịch (phật đản – ngày sinh bà Đỗ Quý Thị); ngày 15/7 âm lịch (ngày mất của bà Đỗ Quý Thị ngày lễ vu lan báo hiếu).

 - Nghi lễ cụ thể cho các ngày lễ lớn quy mô toàn quốc và các ngày lễ dâng hương Mộ tổ HĐVN quy mô nhỏ….

- Nghi lễ về các việc HIẾU, HỶ, hoặc thăm hỏi, quan tâm tới gia đình gặp nhiều khó khăn trong dòng họ.

- Tất cả các nghi lễ đón, tiếp, tiễn đưa khách của HĐ

e/ Tiểu ban Quản lý và XD di tích (từ 3 - 6 người, gồm 1 trưởng, 2 phó và các uỷ viên). Tiểu ban Quản lý và XD di tích có các chức năng nhiệm vụ thực hiện mọi việc liên quan tới xây dựng, thủ tục xây dựng, quản lý công trình chung của Dòng họ. Trước mắt là:

- Lập kế hoạch xây dựng Mộ tổ, nhà thờ tổ HĐVN cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của dòng HĐ và của đất nước.

 - Xúc tiến việc đề nghị công nhận di tích lịch sử khu Mô tổ HĐVN tại Gò Thiềm Thừ và Khu Miếu mộ bà Đỗ Quý Thị tại Văn La, Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

 - Tư vấn về việc xin mảnh đất vành đai cây xanh cạnh Gò Quán Công phường Phú La, Quận Hà Đông để làm nhà thờ Tướng Công Đỗ Bí và Tổ tiên của Cụ (Nhà thờ Tổ HĐVN).

- Cùng với HĐHĐĐ khu vực Hà Đông tổ chức quản lý Di tích Mộ tổ.

g/ Tiểu ban VH - XH, Khuyến học, khen thưởng (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên)

Tiểu ban VH - XH, Khuyến học, khen thưởng có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch xây dựng quỹ khen thưởng, khuyến học, khuyến tài.

 - Vận động các doanh nhân – doanh nghiệp các mạnh thường quân đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài (tạo nguồn).

- Nắm tình hình các địa phương, các dòng họ, tập hợp tình hình, lập danh sách xét duyệt đề nghị khen thưởng, hoặc hỗ trợ, khuyến học.

- Giới thiệu sách, tôn vinh thơ, văn và các tấm gương của Dòng họ

- Tìm hiểu, tuyên truyền tri thức; tư vấn mọi vấn đề về văn hoá, pháp luật cho bà con dòng họ Đỗ - Đậu

h/ Tiểu ban Chăm sóc sức khoẻ (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên)

Tiểu ban Chăm sóc sức khoẻ có những chức năng nhiệm vụ sau:

 - Lập kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, các đối tượng chính sách và các đối tượng khác trong HĐVN.

 - Xây dựng Phòng chẩn trị y học cổ truyền Đỗ Gia VN tại phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

 - Tổ chức hoạt động thật tốt phòng chẩn trị y học cổ truyền Đỗ Gia Việt Nam để có đủ thuốc, phương tiện chăm sóc sức khoẻ cho bà con HĐVN và cộng đồng dân cư khu vực Hà Đông TP Hà Nội và tăng thêm thu nhập cho HĐHĐVN.

I/ Tiểu ban Kinh tế đối ngoại (từ 3 - 5 người, gồm 1 trưởng, 1 phó và các uỷ viên)

Tiểu ban Kinh tế đối ngoại có những chức năng nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch đối ngoại với các đối tác ở trong nước và ở nước ngoài đặc biệt là kiều bào ta là người HĐVN ở nước ngoài.

- Tổ chức các chương trình hướng về quê hương tìm lại cội nguồn tri ân tiên tổ

- Tuyên truyền vận động Việt kiều là người HĐVN đóng góp xây dựng Mộ tổ nhà thờ tổ HĐVN và các chương trình khuyến học khuyến tài cho con em HĐVN.

- Liên kết, giao lưu với CLB DN họ Đỗ - Đậu VN, các CLB DN họ Đỗ địa phương, các CLB tuổi trẻ họ Đỗ, kêu gọi các CLB này đóng góp công sức và tài chính cho việc phát triển Dòng họ.

 

Chương IV (có nên đưa ko?)

Các CLB họ Đỗ - Đậu Việt Nam

Điều 15: Khái niệm, vị thế của Các CLB họ Đỗ - Đậu Việt Nam

Câu lạc bộ (CLB) là một tổ chức được thành lập theo sự tự nguyện của những người có chung một mục đích. Từ mục đích đó mà đề ra các chương trình hoạt động cho CLB, tạo một sân chơi lành mạnh cho các thành viên. Các doanh nhân và các thanh niên trẻ họ Đỗ - Đậu VN đã thành lập ra các sân chơi cho mình, gồm CLB DN họ Đỗ và CLB Tuổi trẻ họ Đỗ. Các CLB họ Đỗ - Đậu Việt Nam hoạt động tương đối độc lập, tự cân đối thu - chi, có tài khoản riêng, nhưng có sự chỉ đạo và liên hệ chặt chẽ với HĐ HĐĐVN. Mỗi địa phương, khu vực nếu đủ con người và điều kiện đều có thể thành lập CLB DN, hay CLB Tuổi trẻ họ Đỗ cho địa phương mình.

Điều 16: CLB Doanh nhân họ Đỗ – Đậu Việt Nam

Là tổ chức của các doanh nhân (DN) họ Đỗ - Đậu cả nước, hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Dòng họ và theo quy chế của CLB DN họ Đỗ. CLB có vai trò là một chỗ dựa vững chắc cho HĐ HĐĐVN. Chủ tịch CLBDN phải là một PCT thường trực của HĐ. CLB DN họ Đỗ - Đậu VN có nhiệm vụ kết nối các DN trong cả nước, giúp đỡ nhau kinh doanh, đồng thời kêu gọi mọi người đóng góp cho sự phát triển của Dòng họ. Dưới CLB DN họ Đỗ - Đậu VN là các CLB DN họ Đỗ ở các địa phương, tạo thành một hệ thống các CLB DN họ Đỗ trong cả nước. CLB DN ở địa phương nào sẽ chịu sự chỉ đạo, quản lý của địa phương đó. Riêng CLB DN họ Đỗ Hà Nội sẽ trực thuộc Hội đồng HĐĐVN

Điều 17: CLB Tuổi trẻ họ Đỗ Việt Nam

Là tổ chức của các thanh niên họ Đỗ - Đậu cả nước, hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Dòng họ dưới sự định hướng của HĐ họ Đỗ - Đậu VN. Nhiệm vụ của CLB Tuổi trẻ là tạo nên những hoạt động, sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh niên họ Đỗ, kêu gọi tuổi trẻ họ Đỗ nhớ về cội nguồn và đóng góp công sức cho sự phát triển Dòng họ. Chủ tịch CLB Tuổi trẻ họ Đỗ nên là một Uỷ viên BCH của HĐ. Dưới CLB CLB Tuổi trẻ họ Đỗ VN là các CLB Tuổi trẻ họ Đỗ ở các địa phương, tạo thành một hệ thống các CLB Tuổi trẻ họ Đỗ trong cả nước. CLB Tuổi trẻ họ Đỗ ở địa phương nào sẽ chịu sự chỉ đạo, quản lý của địa phương đó.

Chương V

Tài Chính của Hội đồng

Điều 18: Tài khoản và Chủ tài khoản của HĐ

HĐ HĐ ĐVN có tài khoản và con dấu riêng. Chủ tài khoản là Chủ tịch HĐ HĐĐVN. Cùng quản lý tài khoản phải có Thủ quỹ, Kế toán của HĐ (không được lấy người thân, họ hàng). Chủ tài khoản ký duyệt việc thu chi theo đúng nguyên tắc và chế độ, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước HĐ về tính đúng đắn, minh bạch và hợp lý của các khoản thu, chi. Những khoản thu, chi lớn chủ Tài khoản cần trao đổi và lấy ý kiến thống nhất trong thường trực HĐ.

Điều 19: Thu - Chi tài chính

Nguồn thu tài chính gồm 4 nguồn chủ yếu như sau: Nguồn thu theo quy định, lấy thu bù chi; Nguồn thu từ việc kêu gọi công đức, XD mộ tổ, miếu thờ, nhà thờ tổ... do các tổ chức, cá nhân, DN, Việt kiều, các nhà hảo tâm... đóng góp, cung tiến; Nguồn thu để lập quỹ chi thường xuyên do các thành viên họ Đỗ - Đậu đóng góp, hoặc các Tổ chức, DN, Kiều bào, các nhà hảo tâm ủng hộ; Nguồn thu đóng góp cho quỹ Khuyến học.

Việc chi tài chính phải đúng quy định, đúng nguyên tắc và chế độ. Thu cho khoản nào thì chi vào khoản nấy. Hạn chế việc chi cho cá nhân lãnh đạo đi giao lưu, tiếp khách.

Điều 20: Quản lý tài chính

a/ Quản lý tài chính theo nguyên tắc tay ba: Chủ tài khoản, Kế toán và Thủ quỹ. Mọi khoản Thu - Chi tài chính trong các hoạt động HĐ đều phải được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng trong sổ sách kế toán. Các khoản chi đều phải có chữ ký của Chủ tài khoản. Kế toán phải mở tài khoản, sổ sách theo đúng quy định của Pháp lệnh kế toán. Hàng năm Kế toán phải báo cáo tài chính công khai, minh bạch trước HĐ. Thủ quỹ cũng có sổ sách theo dõi thu - chi theo quy định. Báo cáo tài chính phải có 3 chữ ký của chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ

b/ Trong quản lý tài chính của HĐ nếu ai để làm thất thoát, gây lãng phí tài chính người đó sẽ phải đề bù 100% số tiền đánh mất và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, tuỳ theo mức độ sai phạm.

Chương VI

Quy định về trách nhiệm

 

Điều 21: Trách nhiệm của HĐ HĐĐVN

Hội đồng Họ Đỗ (Đậu)VN có trách nhiệm lãnh đạo Họ Đỗ (Đậu)VN theo:

a. Đúng tôn chỉ, mục đích của Ban liên lạc HĐ(Đậu)VN nay là Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

b. Theo đúng tộc ước của Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

c. Theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

Điều 22: Trách nhiệm của Ban Thường trực HĐ

Ban thường trực Hội đồng HĐ(Đậu)VN có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

a. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Ban liên lạc HĐ(Đậu)VN nay là Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

b. Thực hiện đúng tộc ước của Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

c. Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Hội đồng HĐ(Đậu)VN.

d. Trực tiếp chỉ đạo các tiểu ban phụ thuộc

Điều 23: Trách nhiệm của các Tiểu ban trực thuộc

Các tiểu ban phụ thuộc có trách nhiệm:

a.Tham mưu cho ban thường trực theo chức năng nhiệm vụ của mình

b. Giúp ban thường trực kiện toàn tổ chức bộ máy từng bước đưa các hoạt động của dòng HĐ(Đậu)VN vào nề nếp.

c.  Hoàn thiện các văn kiện, văn bản hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của dòng Họ và của Pháp luật VN.

Chương VII

Hiệu lực, bổ sung quy chế

Điều 24: Hiệu lực của Quy chế

Bản Quy chế này là cơ sở để HĐ HĐĐVN hoạt động, được đưa ra cuộc họp BCH HĐ mở rộng ngày.... tháng... năm 2015. Sau khi lấy ý kiến bổ sung, chỉnh sửa, Quy chế đã được thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ......

Điều 25: Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này phải được bàn trong BCH và phải được ít nhất 2/3 số thành viên BCH nhất trí thông qua, biểu quyết, tán thành thì mới sẽ được sửa đổi, bổ sung nội dung theo những đề xuất mới.

Trên đây là bản dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng HĐVN kính mong các ông bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng HĐVN, Ban cố vấn, Hội đồng HĐ các tỉnh, thành phố và vùng phụ cận toàn thể bà con cô bác HĐVN đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện bản quy chế hoạt động của Hội đồng HĐVN. Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ sau: Ông Đỗ Văn Kiện PCTTT HĐ HĐVN  145D3 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, HN     ĐT: 0904 172 062    Email: Địa chỉ thư điện tử này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày......tháng.....năm 2015

Dự thảo: Minh

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

- Căn cứ Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;

- Căn cứ tôn chỉ mục đích tháng 4/1997 của BLL họ Đỗ Việt Nam nay là Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam;

- Căn cứ Tộc ước tháng 2/2012 của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam;

- Để tổ chức và hoạt động được thống  nhất, có quy củ, đạt hiệu quả, nay đề ra "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam' với các chương, điều, khoản sau đây:

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh (phạm vi áp dụng)

Quy chế này quy định về tổ chức, về hoạt động của hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và các ban của hội đồng, tiểu ban của hội đồng.

Điều 2: Vị thế, mục đích của hội đồng

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam là tổ chức chung cao nhất của cộng đồng người họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; hoạt động vì lợi ích chung của dòng họ, lợi ích chung của dân tộc. Vì lẽ đó, nó là tổ chức đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi, tiếng nói chung hợp pháp của họ Đỗ (Đậu) cả nước và kiều bào họ Đỗ (Đậu) ở nước ngoài.

Chương II:
HỆ THỐNG TỔ CHỨC DÒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM
TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 3: Hệ thống tổ chức dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam chia làm 4 cấp

a) Cấp toàn quốc là Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam;

b) Cấp tỉnh, thành, khu vực gọi chung Hội đồng họ Đỗ (Đậu) cấp tỉnh;

c) Cấp huyện, quận, thị xã gọi chung Hội đồng họ Đỗ (Đậu) cấp huyện;

d) Cấp họ (tộc) cơ sở có cùng huyết thống (dòng tộc) từ một cụ tổ được dòng họ thờ cúng. Các thành viên trong dòng họ cơ sở này có thể ở rải rác ở nhiều làng, nhiều xã, có khi ở nhiều huyện, nhiều tỉnh được gọi chung là dòng họ cấp cơ sở có tên gọi riêng như: Đỗ Văn, Đỗ Phúc, Đỗ Công,... Đậu Văn, Đậu Công, Đậu Đình... theo tên đệm của từng dòng họ đó.

Điều 4: Hệ thống tổ chức các CLB họ Đỗ (Đậu) như CLB doanh nhân, CLB tuổi trẻ, CLB văn hoá giáo dục... chỉ có 3 cấp tương ứng: toàn quốc, tỉnh, huyện.

Điều 5: Hệ thống tổ chức cộng đồng người họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào họ Đỗ) nếu họ tự nguyện thành lập tổ chức, có BLL đại diện thì họ tự lựa chọn sinh hoạt với cấp nào trong hệ thống 4 cấp họ Đỗ (Đậu) Việt Nam nói ở Điều 3 cho thuận tiện với họ. (Tổ chức kiều bào họ Đỗ ở nước ngoài không gọi là Hội đồng mà gọi là Ban liên lạc).

Điều 6: Các tổ chức Hội đồng họ Đỗ (Đậu) ở địa phương, các CLB của họ Đỗ (Đậu) đều là thành viên tập thể của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam nhưng có quy chế tổ chức, hoạt động riêng của mình cho phù hợp đặc điểm đặc thù của địa phương, của từng CLB (thể hiện tính độc lập tương đối của các tổ chức này).

Chương III
TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM - NHIỆM VỤ

Điều 7: Tên gọi tổ chức

Tên gọi đầy đủ "Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam"

Tên gọi tắt: "Hội đồng họ Đỗ Việt Nam" - cũng là tên ghi trong con dấu đã lưu hành phạm vi toàn quốc từ năm 2011 khi chuyển đổi từ Ban liên lạc sang Hội đồng.

Điều 8: Nguyên tắc thành lập, nhiệm kỳ hội đồng

a) Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng và tự nguyện tham gia của người họ Đỗ (Đậu) có tâm huyết, am hiểu việc họ, có cùng đạo lý hiếu nghĩa hướng về cội nguồn tổ tiên; cùng phấn đấu cho sự hưng thịnh của họ Đỗ (Đậu) nói chung và từng dòng họ Đỗ (Đậu) địa phương, cơ sở nói riêng.

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng họ Đỗ Đậu Việt Nam là 5 năm. Nếu vì lý do đặc biệt nào đó phải kéo dài thì nhiệm kỳ cũng không quá 7 năm.

Điều 9: Hệ thống tổ chức của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam gồm các uỷ viên Ban chấp hành Hội đồng đã được hiệp thương tiến cử theo nhiệm kỳ, trong đó có chủ tịch, các phó chủ tịch thường trực, các phó chủ tịch không thường trực và các uỷ viên Ban chấp hành (còn lại).

Dưới Hội đồng có ban cố vấn, ban thường trực. Dưới ban thường trực có các tiểu ban chuyên đề.

(Sẽ có quy định cụ thể ở các điều 13, 14, 15).

Điều 10: Nhiệm vụ chung của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Căn cứ tôn chỉ mục đích và tộc ước của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, nhiệm vụ chung của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có 7 việc trọng yếu sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng cho cộng đồng người họ Đậu (Đỗ) Việt Nam về lịch sử truyền thống cội nguồn họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và từng dòng họ trên phạm vi cả nước. Qua đó xây dựng lòng tự hào, trân trọng lịch sử truyền thống của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam nói chung và từng dòng họ nói riêng.

b) Cùng  nhau xây dựng tình đoàn kết trong từng dòng họ Đỗ (Đậu) ở địa phương, họ Đỗ (Đậu) cả nước; giáo dục các thế hệ con cháu cùng các dòng họ khác phấn đấu thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

c) Cùng nhau tri ân tiên tổ, hướng về cội nguồn, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", động viên mọi người họ Đỗ (Đậu) đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để giữ gìn, tôn tạo khu lăng mộ tổ bát bộ Kim cương, miếu thờ Tổ bà Đỗ Quý Thị, tiến tới xây nhà thờ chung của họ Đỗ (Đậu) cả nước ở gần khu vực lăng mộ Tổ ở quận Hà Đông, Hà Nội.

d) Tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu đầy đủ hơn, chính xác hơn về lịch sử cội nguồn để viết cuốn sách "Lịch sử cội nguồn tiên tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam" gắn liền với lịch sử cội nguồn dân tộc từ buổi bình minh đất nước. Cuốn sách này viết ngắn gọn, đầy đủ để mọi người được đọc và dễ nhớ.

Phải xây dựng được Phả tộc ở các dòng họ cơ sở (nếu họ đó chưa có).

đ) Hàng năm định kỳ tổ chức thăm mộ (tảo mộ) tổ; cúng tế dâng hương liệt vị tiên tổ họ Đỗ trong ngày lễ, ngày Đản, ngày Hoá của tổ bà Đỗ Quí Thị.

Đồng thời tổ chức tốt việc quản lý, bảo vệ các di sản di tích cội nguồn họ Đỗ (Đậu) Việt Nam trên phạm vi cả nước.

e) Xây dựng, vận động phong trào "Khuyến học - Khuyến tài", "Dâu hiền, rể thảo", "Gia đình gương mẫu" trong từng dòng họ Đỗ (Đậu). Trao đổi thông tin, khích lệ, học tập dòng họ tiêu biểu.

g) Phát hiện, đề xuất những vấn đề mới phải làm mang lại lợi ích cho cộng đồng người họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Điều 11: Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng

a) Nhiệm vụ chung của các thành viên

1. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; chuẩn bị tốt ý kiến để thảo luận, những đề xuất trong các phiên họp; đóng góp tham gia ý kiến vào các chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ chung của Hội đồng tại Điều 10.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Lãnh đạo tốt Hội đồng họ Đỗ (Đậu) cấp tỉnh, huyện hoặc cơ sở do mình phụ trách.

3. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam với cộng đồng người họ Đỗ (Đậu).

b) Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng:

1. Căn cứ vào tôn chỉ mục đích, vào nhiệm vụ chung của Hội đồng (đã nói ở Điều 10) để chỉ đạo, phối hợp với họ Đỗ (Đậu) các địa phương, các dòng họ để tổ chức thực hiện.

2. Cùng với Ban thường trực tiếp nhận, xét lý, giải quyết công việc thường xuyên hoặc phát sinh.

3. Chủ trì các phiên họp toàn thể Hội đồng.

4. Cho ý kiến chỉ đạo các phiên họp của Ban thường trực.

5. Quyết định và phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên BTT, các bộ phận liên quan thực hiện theo nghị quyết hoặc chương trình của Hội đồng.

6. Tạo giữ mối quan hệ tốt với chính quyền, các tổ chức có liên quan, các dòng họ khác để được hỗ trợ, đồng tình, học hỏi kinh nghiệm... có lợi cho họ mình.

7. Là chủ tài khoản các quỹ của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, chỉ đạo việc thu chi quỹ đúng với chủ trương, đúng mục đích, minh bạch, đúng pháp lệnh về quản lý tài chính kế toán.

c) Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch thường trực thứ nhất

1. Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được Chủ tịch uỷ quyền.

2. Thay quyền Chủ tịch chủ trì các phiên họp của Ban thường trực.

3. Thường trực tiếp nhận, xử lý các sự vụ thường xuyên thông lệ.

4. Giúp Chủ tịch Hội đồng việc xây dựng, quản lý các quỹ của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Điều 12: Số lượng, cơ cấu hợp lý của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

a) Về số lượng Uỷ viên BCH Hội đồng phải phù hợp với số lượng người phụ trách đầu mối trong hệ thống tổ chức theo thực tế tại thời điểm.

b) Về cơ cấu Uỷ viên BCH theo yêu cầu thành phần sau:

1. Uỷ viên là Chủ tịch Hội đồng.

2. Số Uỷ viên là Phó Chủ tịch thường trực.

3. Số Uỷ viên là Phó chủ tịch không thường trực (sẽ trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) tỉnh, thành, khu vực... hiện nay có 12).

4. Số Uỷ viên là Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) cấp huyện (và tương đương).

5. Số Uỷ viên là Chủ tịch Hội đồng gia tộc cơ sở được cấu tạo vào BCH.

6. Số Uỷ viên trong Ban cố vấn Hội đồng.

7. Số Uỷ viên là Trưởng các tiểu ban.

8. Số Uỷ viên là Chủ nhiệm các CLB.

9. Số Uỷ viên là đại diện Ban liên lạc kiều bào ở nước ngoài.

Sau này khi đầu mối Hội đồng họ Đỗ (Đậu) các địa phương được thành lạp tăng thêm thì số Uỷ viên BCH Hội đồng cũng sẽ tăng theo tương ứng.

Chương IV:
TỔ CHỨC CÁC BAN, CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 13: Ban cố vấn, nhiệm vụ, số lượng Uỷ viên.

a) Ban cố vấn do Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam thành lập.

b) Nhiệm vụ của Ban cố vấn là tham mưu, cố vấn cho Hội đồng về các mặt:

1. Phát hiện đề cử những người có đức, có tài, có tâm huyết, nhiệt tình (nhiệt huyết) với dòng họ, có đủ điều kiện tham gia Hội đồng.

2. Cùng hiệp thương để lựa chọn, tiến cử danh sách người ứng cử, đề cử vào BCH Hội đồng, các chức danh của Hội đồng.

3. Giám sát các hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, phát hiện những cái hay, cái chưa đúng, có kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp.

4. Tập hợp các ý kiến tham gia đóng góp hoặc kiến nghị của bà con họ Đỗ, từ đó tham mưu đề xuất cách giải quyết.

5. Phải tham dự các cuộc họp của Hội đồng với tinh thần trách nhiệm cao.

c) Số lượng Uỷ viên Ban cố vấn: Có từ 3- 5 người, có thể tăng lên theo yêu cầu.

Trưởng ban cố vấn có thể là Phó chủ tịch Hội đồng đảm nhiệm.

Điều 14: Ban thường trực, nhiệm vụ, số lượng- cơ cấu, thành phần.

a) Ban thường trực do Hội đồng họ Đỗ (Đậu) thành lập.

b) Chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Giải quyết, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã được Hội đồng đề ra trên cơ sở tôn chỉ mục đích, tộc ước của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

2. Là trung tâm trao đổi thông tin họ Đỗ (Đậu) phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài, kết nối những tinh hoa của người họ Đỗ (Đậu).

3. Tổ chức sưu tầm tìm hiểu, nghiên cứu tổng hợp tài liệu về cội nguồn lịch sử họ Đỗ (Đậu) Việt Nam; những truyền thống văn hoá vinh quang của họ Đỗ; tri ân tiên tổ, tôn vinh những người có công, có đức với dòng họ, với đất nước.

4. Giúp đỡ, tác động, xúc tiến để phát triển tổ chức hội viên mới đến các tỉnh, thành phố, khu vực chưa có Hội đồng họ Đỗ (Đậu).

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam phù hợp với từng giai đoạn, có tầm nhìn trước mắt và cả lâu dài, chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch đó.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo hoặc đôn đốc hoạt động của các tiểu ban trực thuộc để đảm bảo kịp thời, có hiệu quả.

c) Số lượng, cơ cấu Ban thường trực:

1. Về số lượng Uỷ viên Ban thường trực: phải theo yêu cầu của công việc và tuỳ thuộc số đầu mối người phụ trách.

2. Về cơ cấu Ban thường trực:

- Chủ tịch Hội đồng là người chỉ đạo, quán xuyến chung BTT.

- Phó Chủ tịch thường trực thứ nhất là người trực tiếp điều hành công việc thường nhật, chủ trì các phiên họp của BTT, phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết, đối ngoại.

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, thông tin.

- Phó Chủ tịch phụ trách lịch sử dòng họ, VHXH.

- Phó Chủ tịch phụ trách khối các CLB, quản lý xây dựng di tích.

- Và Trưởng các tiểu ban của Hội đồng.

Điều 15: Tổ chức, nhiệm vụ của các tiểu ban trực thuộc Ban thường trực của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Để hoàn thành toàn diện các mặt, tuỳ theo nhóm việc để thành lập các tiểu ban chuyên đề. Các thành viên trong BTT sẽ trực tiếp làm Trưởng tiểu ban.

a) Tiểu ban Thư ký- Thông tin

1. Nhiệm vụ:

- Soạn thảo các văn bản, văn kiện, ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng  phù hợp từng thời kỳ, có tầm nhìn trước mắt và cả lâu dài.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng họ Đỗ (Đậu) các địa phương, cơ sở quản lý trang website và xuất bản thông tin họ Đỗ Việt Nam đảm bảo chính xác, khoa học.

2. Số lượng: 03 người. Có 01 Uỷ viên BTT làm Trưởng tiểu ban (Có thể là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đảm nhiệm).

b) Tiểu ban Kiểm tra:

1. Nhiệm vụ:

- Thường xuyên quan tâm các hoạt động của Hội đồng, kịp thời phát hiện những việc làm sai sót, kịp thời kiến nghị sửa chữa khắc phục.

- Định kỳ kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra quĩ, các khoản thu chi theo quy định.

- Kiến nghị về công tác quản lý tài chính để đảm bảo đúng quy chế, rõ ràng, minh bạch.

2. Số lượng: 03 người. Trưởng tiểu ban do 01 Uỷ viên BTT đảm nhận.

c) Tiểu ban Tài chính:

1. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức vận động quyên góp quỹ; tiếp nhận, quản lý quỹ đúng chế độ (gửi vào Ngân hàng hợp pháp).

- Đảm bảo đủ tài chính cho các hoạt động lễ, hội, họp và các hoạt động khác của Hội đồng theo kế hoạch được duyệt.

- Tham mưu cho chủ tài khoản về chế độ tài chính để thu chi đúng nguyên tắc, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí.

- Phải có báo cáo tài chính công khai trong các cuộc họp của BTT và cuộc họp toàn thể Hội đồng.

- Sổ sách Kế toán và chứng từ thu chi theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

2. Số lượng: 04 người. Gồm: Chủ tịch Hội đồng làm chủ tài khoản; Phó chủ tịch thường trực thứ nhất làm Trưởng tiểu ban tài chính, 1 kế toán và 1 thủ quỹ.

d) Tiểu ban Nghi lễ- Thăm hỏi

1. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình nghi lễ hàng năm của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam như: gặp mặt thường niên, ngày truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam vào 15/2 âm lịch; ngày Đản, ngày Hoá của cụ Đỗ Quí Thị.

- Lập trình nghi thức cho ngày lễ lớn để trở thành nghi thức truyền thống của họ Đỗ.

2. Số lượng: 03 người. Trưởng tiểu ban do 01 Uỷ viên BTT đảm nhận.

đ) Tiểu ban quản lý và xây dựng di tích lịch sử, văn hoá.

1. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch xây dựng mộ tổ, nhà thờ tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ở Hà Đông phù hợp với tình hình thực tế của dòng họ, của đất nước.

- Xúc tiến các thủ tục cần thiết đề nghị công nhận xếp hạng di tích lịch sử khu mộ tổ tại gò Thiềm Thừ và khu miếu mộ tổ bà Đỗ Quí Thị tại Văn La, Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Tư vấn và thực hiện xin mảnh đất vành đai cây xanh cạnh gò Quán Công phường Phú La, quận Hà Đông để làm nhà thờ tổ họ Đỗ Việt Nam và thờ tướng công Đỗ Bí.

- Cùng với Hội đồng họ Đỗ khu vực Hà Đông có cán bộ chuyên trách và cơ chế quản lý di tích nơi đây.

2. Số lượng: 03 người. Trưởng tiểu ban do 01 Uỷ viên BTT đảm nhiệm (có thể là Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ Hà Đông).

e) Tiểu ban Văn hoá - Khen thưởng, Khuyến học, Khuyến tài.

1. Nhiệm vụ:

- Tập hợp thơ văn và xuất bản thơ văn họ Đỗ (Đậu).

- Lập kế hoạch xây dựng quỹ khen thưởng, khuyến học, khuyến tài.

- Vận động kêu gọi tiếp nhận quỹ khen thưởng, khuyến học, khuyến tài.

- Có quy chế về khen thưởng, khuyến học, khuyến tài.

- Nắm bắt tình hình các dòng họ địa phương, cơ sở tổng hợp danh sách đề nghị xét khen thưởng, khuyến học, khuyến tài.

2. Số lượng: 03 người. Trưởng tiểu ban do 01 Uỷ viên BTT đảm nhiệm.

g) Tiểu ban Chăm sóc sức khoẻ

Hiện nay, tiểu ban này chưa có đủ điều kiện tổ chức, thực hiện. Sau này có điều kiện sẽ hình thành.

h) Tiểu ban Đối ngoại

1. Nhiệm vụ:

- Có kế hoạch mở rộng quan hệ với kiều bào họ Đỗ ở nước ngoài để tuyên truyền, trao đổi thông tin về tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

- Tổ chức gặp gỡ, giúp đỡ kiều bào họ Đỗ về quê tìm cội nguồn, tri ân tiên tổ.

- Tuyên truyền vận động kiều bào họ Đỗ (Đậu) đóng góp tài trí, tiền của xây dựng mộ tổ, miếu thờ, nhà thờ tổ, khuyến học, khuyến tài.

2. Số lượng: 03 người có tài năng và điều kiện trong lĩnh vực đối ngoại. Trưởng tiểu ban do 01 Uỷ viên BTT đảm nhiệm.

Điều 16: Tiêu chuẩn, điều kiện để được tiến cử vào Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và các chức danh chủ chốt của Hội đồng.

a) Tiêu chuẩn chung để được tiến cử vào BCH Hội đồng

1. Có đức, có tâm, có tầm, có tín nhiệm. Thể hiện có am hiểu việc họ, có năng lực tổ chức thực hiện việc họ được giao, có khả năng đóng góp ý kiến, kinh nghiệm phù hợp xây dựng dòng họ; có tư chất tốt.

2. Là uỷ viên Hội đồng họ Đỗ (Đậu) cấp tỉnh, cấp huyện, chủ tịch Hội đồng gia tộc các họ huyết thống được Hội đồng nơi đó giới thiệu, tiến cử hoặc được Ban cố vấn, hoặc Ban thường trực tiến cử.

3. Là người họ Đỗ (Đậu) đang công tác, cư trú ở Hà Nội và vùng phụ cận, ở xa quê, xa dòng họp huyết thống nếu tâm huyết, nhiệt tình, am hiểu việc họ, tự nguyện cống hiến tái trí xây dựng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam được Ban cố vấn và Ban thường trực giới thiệu tiến cử phù hợp với cơ cấu tổ chức Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

b) Tiểu chuẩn để được tiến cử vào Ban thường trực

Ngoài những tiêu chuẩn chung đã nêu ở Khoản a điều này, Uỷ viên BTT Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam cần có thêm các tiêu chuẩn sau:

1. Là người đã am hiểu sâu rộng về lịch sử họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, am hiểu sâu sắc việc họ.

2. Có uy tín, có tinh thần đoàn kết để quy tụ dòng họ, có tính bao quát để tổ chức quản lý, điều hành việc họ, tác phong giao tiếp cởi mở, hoà đồng.

3. Có thời gian, có sức khoẻ, có tài chính, công tâm, không tham lam, vụ lợi. Tuổi đời không quá 80.

4. Được Ban cố vấn và Ban thường trực tiến cử, được Hội đồng biểu quyết tán thành

c) Tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm Chủ tịch Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, cần có thêm các tiêu chuẩn sau:

1. Có tư cách của người lãnh đạo, tâm đức trong sáng.

2. Được ít nhất 90% Uỷ viên Ban cố vấn và Ban thường trực tán thành biểu quyết.

3. Được toàn thể Hội đồng biểu quyết tán thành quá bán.

d) Tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm Phó chủ tịch thứ nhất.

1. Có đủ tiêu chuẩn như Chủ tịch.

2. Phải là người năng động, có sức khoẻ, có nhiều thời gian để làm việc họ.

Chương V:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

Điều 17: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc: Tuân thủ hiến pháp pháp luật nhà nước; tôn chỉ mục đích, tộc ước của họ Đỗ; nhiệm vụ đã đề ra tại Điều 10 và các nghị quyết, chương trình kế hoạch được nhất trí thông qua.

Chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, cùng lắng nghe để tạo nên đồng thuận.

Điều 18: Mục đích hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Mọi hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam là vì lợi ích chung của cả dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, mang lại những giá trị vinh quang vô giá, đáng trân trọng, tự hào của người họ Đỗ (Đậu), có tác dụng gương sáng cho các thế hệ sau.

Không vì mục đích lợi nhuận, không vụ lợi cá nhân, không cục bộ bản vị.

Điều 19: Điều kiện tư cách pháp nhân trong hoạt động của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

a) Hội đồng có con dấu riêng, theo mẫu dấu qui định đang lưu hành toàn quốc từ năm 2011.

b) Có trụ sở đặt ở thủ đô Hà Nội- nơi thuận tiện cho giao dịch, hội họp, gần khu di tích tổ tiên của họ Đỗ Việt Nam.

c) Hội đồng có mở tài khoản tại Ngân hàng hợp pháp.

Điều 20: Tổ chức thực hiện- Lịch hội họp

a) Đối với Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam:

1. Tuỳ theo yêu cầu công việc mà triệu tập họp toàn thể BCH Hội đồng (hoặc BCH+ mở rộng) mỗi năm từ 1-2 kỳ họp, chọn thời điểm thích hợp.

2. Trước kỳ họp: Cần chuẩn bị tốt, kỹ càng nội dung theo yêu cầu đặt ra để cuộc họp đạt kết quả cao (tránh được lãng phí thời gian mà kết quả lại thấp).

3. Người chủ toạ kỳ họp phải điều hành mạch lạc, dứt khoát, đúng trọng tâm, tôn trọng ý kiến người phát biểu.

4. Người phát biểu thảo luận phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, không miên man, lạc đề, mất thời gian, không được nổi nóng, không có tính chất cá nhân.

b) Đối với Ban thường trực Hội đồng:

1. Định kỳ mỗi quý họp 1 lần. Chọn thời điểm thích hợp.

2. Việc chuẩn bị nội dung kỳ hợp và Chủ tọa kỳ họp nên giao cho Phó chủ tịch thường trực thứ nhất đảm nhận (đã được thống nhất trước nội dung với Chủ tịch Hội đồng). Chủ tịch Hội đồng phát biểu nhấn mạnh, bổ sung thêm.

c) Đối với Tiểu ban chuyên đề:

Cũng cần có lịch sinh hoạt tuỳ theo công việc.

Chương VI:
TÀI CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 21: Nguồn thu tài chính của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

Gồm 4 loại chính (theo chuyên mục) sau:

a) Nguồn thu theo quy định để bù chi như thu tiền của độc giả bảng tin họ Đỗ để bù chi phí in ấn, lưu hành bảng tin (từ trước đến nay vẫn làm).

Khoản thu này phải đảm bảo đủ bù chi, không để lỗ, phải dùng quỹ khác chi thay.

b) Nguồn thu từ việc kêu gọi công đức để tôn tạo các di tích như mộ tổ, miếu thờ, nhà thờ tổ... do các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân, kiều bào hảo tâm công đức, cung tiến.

c) Nguồn thu để lập quĩ chi thường xuyên hành chính, sự vụ, khen thưởng do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào hảo tâm ủng hộ, tài trợ.

d) Nguồn thu cho quĩ khuyến học, khuyến tài được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ.

Điều 22: Quản lý tài chính

a) Nguồn thu tài chính theo chuyên mục nào thì chi theo yêu cầu của chuyên mục ấy để đảm bảo thu chi đúng mục đích, có hiệu quả, tránh lẫn lộn, tuỳ tiện, sai ý nghĩa, mục đích. Chi đúng mới quyết toán đúng hạng mục công trình hoặc đúng công việc. Đây là nguyên tắc quan trọng.

b) Phải quản lý tài chính theo nguyên tắc tay 3: có Chủ tài khoản, Kế toán và Thủ quĩ riêng.

- Chủ tài khoản phải ký duyệt thu chi theo đúng nguyên tắc, đúng chế độ, đúng việc.

- Kế toán phải mở tài khoản, sổ sách kế toán theo quy định của Pháp lệnh kế toán. Hàng năm phải có báo cáo tài chính công khai, minh bạch.

- Thủ quĩ phải mở sổ sách thu chi theo quy định, tránh nhầm lẫn.

c) Bản báo cáo tài chính công khai hàng năm phải có đủ chữ ký của chủ tài khoản, kế toán và thủ quĩ. Báo cáo này phải gửi cho Ban cố vấn và các Phó chủ tịch thường trực. Được lưu trữ trong sổ sách kế toán.

d) Nếu ai làm thất thoát tài chính, người đó phải đền 100%, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo mức độ sai phạm.

Chương VII:
HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ.

Điều 23: Bản quy chế này đã được đưa ra cuộc họp Ban thường trực ngày...... tháng...... năm 2015 thảo luận, cho ý kiến chỉnh sửa. Sau đó đã đưa ra cuộc họp toàn thể Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam ngày...... tháng...... năm 201.... để thảo luận xem xét.

Đã được biểu quyết tán thành theo đa số.

Có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.

Điều 24: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung bản qui chế này phải có ít nhất 2/3 số uỷ viên BCH Hội đồng thông qua biểu quyết tán thành theo đề xuất sửa đổi, bổ sung.

 

Nơi nhận:

- Các Uỷ viên BCH HĐ

- Lưu HĐ.

TM. HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

__________________________

Người viết bản quy chế này:

Cử nhân Đỗ Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐHĐ (Đ) Việt Nam

Chủ tịch HĐHĐ (Đ) Quảng Ninh

(Tác giả bài văn tế của HĐVN)

ĐT: 0164.728 6603

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn