Chủ nhật, 05/07/2020
Chào mừng các bạn đến với Website Họ Đỗ Việt Nam.
Trang chủ
Thông tin việc họ
Lịch sử Họ Đỗ Việt Nam
Truyền thống
Khoa học - Giáo dục
Văn hoá - Nghệ thuật
Kinh tế
Các lĩnh vực khác
Nét đẹp đời thường
Gia tộc và gia giáo
Chuyên đề
Sức khoẻ – Trí tuệ – Hữu ích
Thông tin hai chiều
Tài trợ và đóng góp
Thông tin họ bạn
Câu lạc bộ họ Đỗ
Trang thông tin họ đỗ mới
Điểm tin các báo
Thời tiết
Bài ca dòng họ Đỗ Việt Nam
Quang Cao
Quang Cao
Tin tiêu điểm
Số lượt người truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay484
mod_vvisit_counterHôm trước1263
Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Huế
Du bao thoi tiet - Co do Hue
Đà Nẵng
Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
TP - Hồ Chí Minh
Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang
 
 
NHỮNG KHOẢNG TRỐNG TRONG THỜI KỲ LỊCH SỬ NƯỚC TA (XIX) E-mail
23/09/2018

SUY NGHĨ VỀ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG TRONG THỜI KỲ LỊCH SỬ NƯỚC TA (Tiếp theo)
Tác giả: PGS Đỗ Tòng
XIX

Trích “ngọc phả truyền thư của từ đường họ nguyễn”

(Quyển thứ 2)

Anh em Tổ Hiển Khảo có 5 người:

1) Nguyễn Đức, Đường Thượng Nguyên Trưởng, thờ Bách thần Linh từ ở quê nhà.
2) Nguyễn Bặc, làm Sứ Quân, tự xưng Hữu Công, chiếm cứ vùng Tây Phù Liệt.
3) Nguyễn Siêu, làm Sứ Quân, tự xưng Hữu Công, chiếm cứ vùng Tây Phù Liệt.
4) Nguyễn Khoan, tự xưng là Thái Bình công, chiếm cứ vùng Tam Đái.
5) Nguyễn Loan cùng Ngô Nhật Khánh chiếm cứ vùng Đường Lâm.
Người đồng tông có Nguyễn Thủ Cứ, chiếm giữ miền Tiên Đạo.
*
Thời 12 sứ quân

Phần lớn sứ quân đều có lòng hăng hái, nhưng chưa có minh chủ. Một hôm Nguyễn Đức, Nguyễn Bặc đang ở Đường Thượng, bỗng thấy Mộc Đô, Trần Kinh dẫn Đinh Bộ Lĩnh theo Sứ quân Trần Lãm đến nhà bái kiến, xin Nguyễn Vân Đức, Nguyễn Bặc giúp cho. Nguyễn Vân Đức thấy Bộ Lĩnh dung mạo phi thường nên hứa giúp cho, triệu tập 12 Sứ quân đến dự họp ở Đường Thượng. Chỉ có 10 Sứ quân cùng tôn Đinh Bộ Lĩnh làm Minh Chủ. Còn Đỗ Cảnh Thạc, Trần Thăng không chịu, nên Bộ Lĩnh giết đi.
10 Sứ quân tôn Bộ Lĩnh làm vua, bắt đầu phong Nguyễn Đức, Nguyễn Bặc làm Quốc Công. Sai Chu Hậu cùng Nguyễn Bặc xây dựng Nam Thiên thất thập nhị từ, phong Đường Thượng Nguyên Trưởng làm Quốc Công, đời đời nối nhau làm Quốc Công. Giao cho công tử Nguyễn Bồ vào triều làm Đại tướng.
*
Khi mà Lê Hoàn âm mưu với Dương Thị Nga làm phản, gian phu mưu sát cha con Đinh Bộ Lĩnh cùng với Thị Nga tư thông, Nga tự đem long bào khoác cho Lê Hoàn lên ngôi vua, giáng Thiếu đế làm Vệ Vương. Triều Đinh mất. Quốc công Nguyễn Bặc hợp lực cùng với Đinh Điền đánh phản thần Lê Hoàn. Nguyễn Bồ được tin hội binh định giết Lê Hoàn, không được, bị giết. Chẳng bao lâu nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo sang xâm lược. Thị Nga làm Hoàng Hậu. Nguyễn Bồ nghe tin Lê Hoàn giết Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Bồ đem quân báo thù, cũng chết trận.
Thời Lê Đại Hành truy phong Tổ ta là Bản cảnh Thành Hoàng Đống Vũ đại vương (trăm thần chỉ có một tên). Nguyên bản chữ Hán ghi là: Đông Xã.
Thời Lý Thái Tổ gia phong mỹ tự: Thập bát Hùng Vương là Thập bát Long thần Già Lam Chân Tụy hoặc là Thập bát La Hán, Sơn Thủy bách thần là Bách Bộ Đức Ông.
Thời Trần Thái Tông đến Nhân Tông liệt danh Kinh Dương Vương. Miếu địa huyệt là Ngọc Thanh động, tự là Ngọc Thanh động chủ. Dân địa phương theo Trần Nhân Tông lập giáo phái Trúc Lâm. Trần Nhân Tông pháp danh là Trần Thế Pháp. Đệ tử đều lập Ngọc Thanh động để phụng sự Hùng triều, Sơn Thủy Bách Thần cùng triều Trần.
Trần Nhân Tông năm thứ 7 lại đến tu hành tại đền Sùng Nghiêm. Tùy tùng có hai vị: Trung Hoàng công chúa và Hồng Thanh công chúa. Tại đây Trần Nhân Tông viết Tây Du Ký ở đền này (Tây du ký, lộ trình Đường Tăng Tây du từ Tràng An tới Tây phương cực lạc chính là ở đất Thạch Thất, Sơn Tây ngày nay Tổ Sơn (Núi) của nước ta vậy (?).
Trần Nhân Tông hiệu Trần Thế Pháp (?) (CT:Theo Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán, tâp1, tr 146 thì Trần Thế Pháp, tự Thúc Chi, người huyện Thạch Thất (nay thuộc tỉnh Hà Tây) không rõ năm sinh, năm mất, sống cùng thời hoặc trước Hoàng giáp Vũ Quỳnh (1453-1516)-Theo Lịch sử VN thì Trần Nhân Tông (Trần Khâm) sinh năm 1258 ở ngôi vua từ năm 1279-1293 (14 năm).) lại chép (tái ký) Ngọc phả tại Đường Thượng, Lĩnh Nam Chích Quái dụng ý Thần tiên hoá các thần linh.
Trời Đất, Bách Thần do đời sau tôn xưng chính là nghĩ về Phụ Thiên (Cha là Trời), Mẫu Địa (Mẹ là Đất) mà thôi. Ngày nay, tháng Tám hội Cha, tháng Ba hội Mẹ tại Đường Thượng (CT:Đường Thượng có nghĩa là Cha Mẹ, là quan trên, là gian giữa nhà thờ (theo Từ điển Thiều Chửu và Từ điển Đào Duy Anh). Ơ đây, Đường Thượng nguyên trưởng có nghĩa là vị trưởng tộc, bâc cao trong trật tự họ hàng, lo phụng sự tổ tiên ở nhà thờ Bách Việt, thường gọi là Trưởng tộc Bách Việt.), do Bộ Lễ Quốc triều cùng Bách Việt nguyên trưởng tiến lễ. Trưởng của họ Nguyễn ở Cổ Lôi gồm: 7 Quốc công, 10 Quốc Phụ, 32 Hương Quận công, đời đời hương hỏa. Mỗi làng có một Phật từ, tại Đại Hùng Bảo Điện, tôn Phật hiệu ở Phong Đô cũng như thế mà phụng sự.
Đạo Sa Môn ta lại có tên là Bà La Môn (?), truyền 36 vương quốc đến Viên Thông giáo chủ, giúp Thích Ca tu thành chính quả.
Thời các vua đời Lê đều được Thần âm phù, đều có sắc phong.
Đến đời Tây Sơn: Đường Thượng nguyên trưởng Nguyễn Thiệp làm Hương Quận công, đệ tử 8 người phò Nguyễn Huệ. Cha con 5 người được Quang Trung tặng danh hiệu “Tây Sơn Ngũ Hổ Tướng”, đời đời thờ ở hạ ban vì trận thắng quân Thanh trước nay chưa có.
Anh em La Sơn Phu Tử:
- Trưởng: Thái bảo Hương Quận công, mang ấn Nguyên soái Đại Đô đốc Quảng Oai hầu. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiệp (CT:Tên thật là Nguyễn Thiệp (dấu nặng không phải dấu sắc). (Xem tự thuật của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiệp, tạp chí Dân tộc và Thời đại số 26, tháng 1/2001, tr.7).) tên chữ là Phúc Hiền.
- Thứ: La Sơn Nguyễn Khải Đại Đô đốc Thường Tín hầu.
- Ba: La Sơn Nguyễn Chuyên Đại Đô đốc Trương Đức hầu.
- Em: La Sơn Nguyễn Quân, Quyền Hương Quận ông công.
- Con trưởng: Đại Đô đốc, Đông Lĩnh hầu Nguyễn Vân Long.
- Con thứ: Đại Đô đốc, Phong Đức hầu Nguyễn Vân Hổ, tức Hám Hổ hầu.
- Ba: Thiếu Bảo Hương Quận công Nguyễn Vân Nhẫn Vạn Hộ hầu.
- Tư: Đại Đô đốc Quái Đề Lĩnh, Nhật Đức hầu, Nguyễn Vân Lộc.
- Năm: Đại Đô đốc, Tham Lĩnh Thái Hoà hầu Nguyễn Vân Tuyết.
- Cháu:
+ Đô Ty Đạt Ngọc hầu Nguyễn Vân Giám.
- Trưởng Cơ Chấn Vũ hầu Nguyễn Vân Quang.
Mỗi người tiền cổ 5 quan, góp làm chuông tại Đường Thượng. Hiện nay chuông này vẫn còn ở chùa Chúc Khánh (Nhân Trạch, Thanh Oai, Hà Tây).

* * *


 
< Trước   Tiếp >
 
 
Múi giờ

Trang ảnh


 
 
Copyright © 2006 Ho Do Viet Nam. All rights reserved.
Đ/c :111 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nôi
Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm
Hotline:091.8830808.
Website: www.hodovietnam.vn - Email: banlienlac@hodovietnam.vn